Duiding: het nieuwe Covid-gezondheidsprotocol van de Pro League

Dit weekend gaan de wedstrijden in de Pro League opnieuw van start. Dit gebeurt onder een vernieuwd Covid-19 protocol, dat in de context van de circulatie van de Omikron-variant, de gezondheid van de spelers en staff moet helpen beschermen.

Dit hernieuwde protocol werd opgesteld na consultatie van Engelse en Nederlandse team- en bondsdokters, omdat zij reeds eerder geconfronteerd werden met de Omikron-variant en we dus op hun ervaringen kunnen verder bouwen en werd gefinaliseerd in overleg met virologen. Het protocol werd goedgekeurd door de clubs op de Algemene Vergadering van de Pro League van 10 januari. 

De krachtlijnen van het protocol zijn een sterke inzet op de booster, omdat is aangetoond dat de booster de beste garantie is om deze fase zo veilig mogelijk door te komen, met daarnaast de verplichte testing van niet-geboosterden en symptomatische personen. Het protocol aligneert zich dus met de teststrategie van de overheid waarbij testing verplicht is voor symptomatische personen, met een strikter beleid ten opzichte van niet-geboosterde personen, die we eveneens verplicht testen.

Teneinde de risico’s nog te beperken, kunnen clubs bovendien bijkomende (snel)tests uitvoeren en zo het risico op uitbraken binnen hun kern verder doen afnemen.