Aanpak van discriminerende en kwetsende spreekkoren

Met gelijkheid, respect en diversiteit als doelstellingen moet het voetbal een van de leidende sectoren zijn in de strijd tegen racisme en homofobie in de maatschappij. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om nooit ongelijkheden te accepteren en alle vormen van discriminatie en racisme af te wijzen en te veroordelen, om ons ten volle in te schrijven in een inclusieve samenleving.

Actieplan racisme en discriminatie

In februari 2018 rolde de Raad van Bestuur van de Pro League een plan van aanpak uit inzake discriminerende en kwetsende spreekkoren en daden. Dit plan zet in op sensibilisering en bewustwording enerzijds en repressie en vorming anderzijds. Het is daarenboven gedragen door alle clubs, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, het bondsparket, de amateurvleugels, de Voetbalcel en de politionele overheden.

Download hieronder de handleiding Discriminerende en kwetsende spreekkoren en uitlatingen.

Deze handleiding werd ondertussen in verschillende talen vertaald en gebruikt door andere Europese topcompetities en organisaties in het voetbal.

Sinds de uitrol van het actieplan werd het bondsreglement aangepast, infosessies werden georganiseerd, partnerschappen werden opgezet. Er werden ook vormingen gegeven aan sleutelfiguren uit de wedstrijdorganisatie zoals officials, veiligheidsverantwoordelijken en stewards. En vooral: onaanvaardbare spreekkoren en daden worden nu de facto vervolgd.

Meldpunt Pro League

Op 21 maart 2021, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie stelde de Pro League haar eigen meldpunt voor. Spreekkoren die fans in hun identiteit raken terwijl ze hun passie beleven, hebben geen plaats in onze sport. Wie slachtoffer of getuige is van een incident in of rond het stadion kan dit voortaan melden via een meldpunt op de Pro League-website.

Klik hier voor het meldpunt.

Vormingstrajecten

Op 13 oktober 2021 gaf de Pro League samen met Kazerne Dossin het startschot van de volgende fase van het antidiscriminatie- en antiracismeplan van de Pro League.

Voortaan zullen supporters die in het stadion inbreuken plegen op bepalingen rond (alle vormen van) racisme en discriminatie kunnen worden doorverwezen naar een specifiek vormingstraject bij Kazerne Dossin, met linken naar de voetbalcontext en massadynamieken. Daarnaast wordt ook een preventief vormingstraject voor medewerkers van wedstrijdorganisatie en veiligheid ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie.