Missie & visie

Missie 

De Pro League staat in voor de organisatie van het Belgische profvoetbal. Dit doet zij door kampioenschappen te coördineren, hetzij in competitieverband hetzij in bekerverband.

Zij groepeert daarnaast ook de profvoetbalclubs, die vertegenwoordigd zijn in de beheersorganen van de vzw en nv Pro League. De Pro League werkt onafhankelijk van deze clubs, maar staat wel ten dienste van hen.

Op nationaal niveau werkt de Pro League nauw samen met de KBVB, op regionaal niveau stemt zij regelmatig af met de beide vleugels van het amateurvoetbal: Voetbal Vlaanderen en ACFF.

De Pro League is zich bewust van haar maatschappelijke rol en vertaalt dit naar een beleid Football & Community waarmee zij sociale en maatschappelijke impact wil realiseren.

Visie

De Pro League streeft er naar een organisatie te zijn waar voetbalbeleving, professionaliteit, innovatie en groei centraal staan. Elk initiatief van de Pro League wil de clubs in het bijzonder en het voetbal in het algemeen versterken.  Onze ambitie is een steeds sterker Belgisch profvoetbal, dichter bij de fans.

Football First

Samen met haar 26 profclubs keurde de Pro League in juni 2022 het globaal plan 'Football First' goed. We kiezen voor een sterke toekomstvisie, met nieuwe licentievoorwaarden rond duurzaam financieel beleid, met onafhankelijke bestuurders en met aandacht voor investeringen in jeugd, vrouwenvoetbal en G-voetbal.

Football & Community

De Pro League en haar clubs geloven in de kracht van voetbal om een positieve impact op de samenleving te creëren. Alle activiteiten binnen het profvoetbal die een maatschappelijke en sociale impact beogen brengen we samen onder de noemer Football & Community.