Actieplan Pro League: supporter KV Kortrijk aan de slag in opvangcentrum

© Tomas Sisk / Photo News

Na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd KV Kortrijk - Standard de Liège werden door enkele toeschouwers ongepaste gebaren en uitlatingen gedaan richting spelers van Standard de Liège. Na deze incidenten werden door KV Kortrijk onmiddellijk enkele stappen ondernomen, in samenspraak met de Pro League.

De geïdentificeerde supporter werd door KV Kortrijk onmiddellijk ontboden op de club, die aangaf dat er een beleid van nultolerantie wordt gevoerd voor discriminerende spreekkoren en daden in haar stadion. In samenspraak met de club en de Pro League zal deze persoon een begeleid traject volgen, met een taakstraf van 30 uur in een lokaal opvangcentrum voor asielzoekers. Na het einde van dit traject volgt een evaluatie met de persoon waarbij naar zijn houding zal gepeild worden.

KV Kortrijk organiseert ook een open informatiemoment voor haar supporters waar ze wil wijzen op de gevolgen van discriminatie. Spelers zullen hierbij in dialoog gaan met de fans. De club wil zo ook sensibiliserend te werk gaan en de supporters inzicht bieden in de gevolgen van bepaalde ontoelaatbare uitingen. Reacties bij spelers en supporters in het heetst van de strijd mogen dan inherent zijn aan het voetbal, racisme en kwetsende & discriminerende spreekkoren hebben hun plaats niet in onze stadions.

De Pro League reageert positief op de maatregelen genomen door KV Kortrijk: "deze maatregelen, die KV Kortrijk in gang zette na het incident, passen in het kader van het actieplan dat de Pro League en de clubs in februari goedkeurden. Er is geen plaats voor discriminerende en kwetsende spreekkoren en daden in en rond onze stadions. Daarom zetten we met onze clubs in op sanctionering, maar ook vooral op bewustwording en sensibilisering. Personen die zich in het heetst van de strijd te buiten gaan aan zulke uitlatingen, moeten beseffen dat ze hiermee ook spelers, jeugdspelers, ballenjongens en supporters van hun eigen club kwetsen", aldus Stijn Van Bever, CSR manager van de Pro League.