Algemene vergadering keurt interne reglement inzake respect voor de scheidsrechters goed

© CHRISTOPHE LICOPPE

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering deed voorzitter Marc Coucke verslag van zijn politieke contacten en de hoorzitting in de Kamercommissie Financiën en Economie aan de leden van de vergadering.

Dit in het kader van de regelgeving inzake makelaars en het fiscale regime inzake professionele sportbeoefenaars. CEO Pierre François bracht verslag uit van de werkzaamheden van de expertgroep inzake regelgeving makelaars.

De Algemene Vergadering keurde ook het voorgestelde interne reglement inzake respect voor de scheidsrechters goed. Dit reglement werd eerder al op de Raad van Bestuur van 9 oktober jongstleden goedgekeurd.

De Pro League is vastbesloten om alle nodige maatregelen te nemen om de integriteit van de competitie te verzekeren.

Gerelateerde artikels