Clubs delen best practices over antiwitwasregels

Sinds begin dit seizoen schikken alle professionele voetbalclubs zich naar de preventieve antiwitwaswet (AML). Die strenge maatregel moet de transparantie in het Belgisch voetbal verbeteren. Om haar clubs te ondersteunen, organiseerde de Pro League maandag een eerste AML-forum.

In de nasleep van Operatie Propere Handen werd beslist om het profvoetbal te onderwerpen aan de preventieve antiwitwaswetgeving. Dat heeft een enorme impact op de activiteiten van al onze clubs. Elke inkomende en uitgaande transactie die zij aangaan, moet voldoen aan een aantal verplichtingen. Met name transfers en commerciële deals worden streng in het oog gehouden.

De toepassing van de AML-regels, die de Pro League onderschrijft, verplicht onze clubs intern tot een andere aanpak. De Pro League probeert hen bij die omschakeling zo goed mogelijk te begeleiden. En ook onderling kunnen de clubs veel van elkaar leren. Daarom organiseert de Pro League periodiek een AML-forum. Het eerste vond maandag plaats in het Brusselse bondsgebouw.

Knowledge sharing

De AML Compliance Officers en vertegenwoordigers van alle profclubs tekenden present om hun bekommernissen te uiten, vragen te stellen en vooral om hun ervaringen en opgedane kennis te delen. Tijdens dit eerste forum werd de nadruk gelegd op wat er verwacht mag worden bij een inspectie. De Pro League en externe bedrijfsrevisoren stonden de clubs bij met raad en daad.

Na afloop van het eerste AML-forum ontvangen onze profclubs een certificaat van aanwezigheid, dat ook geldt als opleidingsbewijs zoals vereist volgens de antiwitwaswet. Een volgende bijeenkomst wordt nog voor het einde van het lopende seizoen georganiseerd en zal onder meer focussen op de regels rond NFT’s.