Clubs volgen eerste workshops ‘wij-zij-denken in het voetbal’

Racistische en discriminerende spreekkoren, gezangen of beledigingen horen niet thuis in het voetbal. Die boodschap willen we vandaag, op de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie, opnieuw benadrukken. Op deze symbolische dag geven de Pro League en haar partner Kazerne Dossin het startschot voor de workshops ‘Sportief omgaan met wij-zij-denken in het voetbal’ om clubs beter te wapenen tegen de problematiek.

Sinds 2018 werkt de Pro League intensief aan een actieplan rond discriminerende en kwetsende spreekkoren. Nadat in eerste instantie een handleiding met best practices voor onze clubs was opgesteld, sloeg de Pro League in een volgende fase de handen in elkaar met Kazerne Dossin. Onze partner zoekt de oorsprong van maatschappelijke problemen in groepsdynamieken en past die inzichten toe op het voetbal. 

Voetbalclubs zorgen voor verbinding in een sfeer van spel en competitie, maar soms worden wij-zij-dynamieken in en rond het stadion giftig of gewelddadig. Met inzicht en een gepaste inzet van mensen en middelen kunnen de clubs zelf echt een verschil maken”, benadrukt directeur Tomas Baum van Kazerne Dossin. “Samen met de Pro League maken we via deze opleiding voetbalprofessionals bewust van de vele mogelijkheden.

Foto: Tomas Baum (links) en Bart Somers (rechts)

De Pro League veroordeelt racisme en discriminatie steevast. Samen met Kazerne Dossin werden individuele leertrajecten uitgedokterd voor wie een stadionverbod kreeg. Supporters die over de schreef zijn gegaan, zullen in het Mechelse museum en kenniscentrum eerst een gerichte vorming moeten volgen voor ze - na het uitzitten van hun straf - opnieuw hun plekje in de tribunes terugkrijgen. De nadruk van die een-op-eentrajecten ligt op de specifieke voetbalcontext en massadynamieken.

Daarnaast voorziet het partnerschap ook in een preventieve opleiding voor medewerkers van onze profclubs. Deze workshops leren de wij-zij-dynamiek in een stadion te begrijpen en reiken tools aan om vanuit de eigen functie bewust te handelen. De eerste van twee Nederlandstalige modules vond deze voormiddag plaats in Kazerne Dossin. Woensdag vatten Franstalige clubmedewerkers het traject aan. In totaal volgt een vijftigtal managers, veiligheidsverantwoordelijken, stewards en communitymanagers deze workshops.

Profclubs dragen een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met Kazerne Dossin werken ze aan een cultuuromslag.Vlaams minister Bart Somers

De samenwerking met Kazerne Dossin wordt mede mogelijk gemaakt door Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers. “Jammer genoeg zijn racisme en discriminatie nog in onze voetbalstadions aanwezig. De profclubs doen al heel wat, maar er ligt nog werk op de plank. Ze hebben een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met Kazerne Dossin werkt de Pro League aan een cultuuromslag”, aldus Bart Somers, die de eerste module maandagvoormiddag introduceerde. “Als medesupporters, omstaanders en clubmedewerkers iemand aanspreken op fout gedrag heeft dit een veel groter effect dan wanneer een politicus of politieagent dit doet. Zo wordt het aanpakken van racisme deel van het DNA van een voetbalclub.”

Dankzij steun van Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden via de Koning Boudewijnstichting werden ook Franstalige trajecten opgezet. Wie meer informatie wenst over de samenwerking met Kazerne Dossin kan onze Q&A raadplegen.

Stap voor stap richting positieve voetbalbeleving

De reactieve en preventieve trajecten die de Pro League en Kazerne Dossin hebben ontwikkeld, zijn een volgende logische stap in het streven naar een divers en inclusief voetbalklimaat. De voorbije jaren nam het Belgisch profvoetbal verschillende initiatieven.

  • Permanente sensibilisering

De Pro League staat erop om elk discriminatoir incident te veroordelen. Iedereen, ongeacht religie, geaardheid of afkomst, heeft immers zijn plaats in het voetbal. Die boodschap dragen we dan ook ondubbelzinnig uit in diverse sensibiliserings- en informatiecampagnes. 

  • Handleiding

In 2019 bracht de Pro League voor haar clubs een handleiding uit, met daarin richtlijnen en best practices om racisme en discriminatie in de voetbalstadions kordaat aan te pakken. Het boek van 60 pagina’s, met daarin ook getuigenissen en info over de disciplinaire procedures, is gebaseerd op drie pijlers: sensibilisering, identificatie en sanctionering en (her)opvoeding.

  • Meldpunt

De Pro League schakelt haar supporters in om racisme en discriminatie uit de stadions te bannen. Wie slachtoffer of getuige is van een incident rond het voetbalveld kan dit sinds vorig jaar melden via een meldknop op onze website. De Pro League spoort de betrokken club(s) aan om deze meldingen te onderzoeken en het gepaste gevolg aan de melding te geven. 

  • Kazerne Dossin

Met de samenwerking met Kazerne Dossin rondt de Pro League een nieuwe kaap. Zowel de individuele (voor fans) als de collectieve trajecten (voor clubs) worden waar nodig bijgeschaafd. De feedback die Kazerne Dossin van clubmedewerkers ontvangt, is daarbij cruciaal en zal gebruikt worden in de creatie van een nieuwe handleiding voor clubs. 

De Pro League rust evenwel niet op haar lauweren. Onze Football & Community-afdeling maakt intussen ook werk van een ‘Spelersraad voor Racisme’, waarin profvoetballers vanuit hun persoonlijke ervaringen het beleid mee bepalen. Daarnaast komt er rond online hate speech ook een workshopsdie clubs helpt om te gaan met racisme en discriminatie op sociale media.