Communicatie naar aanleiding van de Raad van Bestuur

© PDV

De Raad van Bestuur van de Pro League zat vandaag samen voor een toelichting door zijn juristen van de beslissing van het BAS naar aanleiding van de klacht van Waasland-Beveren over de beslissingen van de Algemene Vergadering van 15 mei 2020 .

De beslissing van het BAS bevestigde de beslissingen van de Algemene Vergadering van 15 mei (inclusief de stopzetting van de competitie in 1A) met uitzondering van de degradatie van Waasland-Beveren. Deze laatste werd vernietigd wegens een gebrek aan motivering voor het verschil in behandeling tussen de competitie in 1A en 1B (stopzetting versus niet-stopzetting). Het BAS geeft expliciet aan dat het niet haar bevoegdheid is om Waasland-Beveren terug te plaatsen in 1A, maar dat het aan de Algemene Vergadering van de Pro League toekomt om een nieuwe actuele en  evenwichtige beslissing te nemen over de sportieve gevolgen van de stopzetting van de competitie.

De beslissing van de Algemene Vergadering van 15 mei gaf ook aanleiding tot een onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit. Deze besliste dat de beslissing tot degradatie van 15 mei een redelijke en evenredige beslissing is, waarbij de er aan gekoppelde sportieve gevolgen het dichtste aanleunen bij zowel het bondsreglement als de sportieve logica . De BMA oordeelde bovendien dat de alternatieven (wijziging format of afwerken dertigste speeldag) problemen zou opleveren.

Volgend op de uitspraak van het BAS overlegde de Raad van Bestuur over de te nemen stappen om tot een nieuwe, actuele en evenwichtige beslissing te komen.

De Raad van Bestuur  wenst zowel de beslissing van het BAS als de beslissing van de BMA te respecteren. Na onderzoek en debat over de verschillende opties werd door de Raad van Bestuur beslist om een voorstel over te maken aan de Algemene Vergadering die zal worden samengeroepen op 31 juli. Dit voorstel zal inhouden dat Waasland-Beveren degradeert, dat het bestaande competitieformat behouden blijft waarbij–zoals gevraagd door het BAS- de beslissing grondig zal worden gemotiveerd, zowel wat betreft het gemaakte onderscheid in de competitie-afwikkeling tussen 1A en 1B, als wat betreft de mogelijke alternatieven.