Communicatie Pro League inzake richtlijnen gecommuniceerd door de Nationale Veiligheidsraad

© Photo News

De Pro League neemt akte van de richtlijnen gecommuniceerd door de Nationale Veiligheidsraad, bij monde van onder andere Premier Sophie Wilmes, Minister van Volksgezondheid De Block en Minister van Binnenlandse Zaken De Crem.

De aangekondigde richtlijnen inzake manifestaties in open lucht brengen met zich mee dat geplande wedstrijden dit weekend kunnen plaatsvinden, met de fans in de tribune.

De Pro League bekijkt met de verschillende beleidsniveaus en experten of er bijkomende maatregelen nodig zijn in de context van de bepalingen inzake evenementen in gesloten ruimtes van meer dan 1000 personen.

De Pro League houdt donderdagnamiddag samen met de KBVB een informatievergadering voor de clubs, de amateurvleugels en de belangrijkste stakeholders.