Communicatie Pro League na Raad van Bestuur 25/03

De Raad van Bestuur van de Pro League hield deze voormiddag haar wekelijkse overleg via conference call waarin ze de opvolging verzekert van de gevolgen van de Coronacrisis.

De vergadering opende met de unanieme goedkeuring, door alle 24 clubs, van de nieuwe verdeelsleutel die de collectieve toewijzing van de mediarechten voor de periode 2020-2025 aan Eleven Sports definitief maakt.

De vergadering analyseerde de situatie betreffende een mogelijke herneming van de competitie. In de huidige omstandigheden waarin het land zich bevindt, is elke beslissing prematuur. De Raad van Bestuur en het management analyseren de mogelijke opties, in het belang van het Belgisch voetbal en haar partners, maar met het algemeen belang en de volksgezondheid als eerste prioriteit.

De Raad van Bestuur besprak eveneens het dossier van de tijdelijke werkloosheid bij de profclubs. De aanbeveling werd geformuleerd dat clubs voor de spelers niet het regime van de tijdelijke werkloosheid inroepen, tenzij om dringende economische redenen. Mochten clubs zich evenwel toch genoodzaakt voelen om tijdelijke werkloosheid in te roepen voor de spelers, beveelt de Pro League clubs aan om dit collectief voor al haar spelers te doen en om geen gebruik te maken van de sociale zekerheid.