De CEO van de Pro League krijgt de steun van de European Leagues

© Photo News

Pierre François vertegenwoordigde de Pro League op de Algemene Vergadering van de European Leagues die op vrijdag 19 oktober in Frankfurt werd gehouden.

De Algemene Vergadering heeft unaniem het voorstel van de Boards of Directors over de punten die in het kader van het formaat van de UEFA-competities 2021-2024 moeten worden behandeld, goedgekeurd.

De agenda werd gewijzigd opdat onze CEO de ruimte kreeg om in een uiteenzetting het standpunt over te brengen dat onze Raad van Bestuur woensdag had aangenomen aangaande de noodzaak om maatregelen te nemen op het gebied van relaties tussen clubs en makelaars.

Het is duidelijk dat onze bezorgdheden een breed draagvlak hebben bij alle leiders van de professionele liga's.

Hun vertegenwoordigers wensten kennis te nemen van de maatregelen die door de Pro League zullen worden genomen met het oog op de implementatie in de eigen liga.