De Pro League doet vrijwillige tussenkomst in de procedure van kortgeding

Het management van de Pro League heeft, in overeenstemming met het besluit van de Raad van Bestuur van maandag, de nodige maatregelen getroffen opdat de Pro League vrijwillig zou tussenkomen in de procedure van kortgeding ingesteld door KV Mechelen. Het verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst wordt vrijdag ingediend.

De Pro League gaat er van uit dat de lopende disciplinaire procedure voor de bevoegde autoriteiten zijn normale gang van zaken volgt en dat een beslissing voorzien wordt volgens de kalender opgesteld bij de eerste hoorzitting van de Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal . De Pro League zal in het kortgeding bepleiten dat het verloop van de competitie in gevaar dreigt te komen, mocht dit niet het geval zou zijn. De Pro League zal verder geen commentaar leveren over de lopende procedures.

Gerelateerde artikels