Reactie op berichtgeving Propere Handen

De Pro League is tevreden met de vooruitgang in het dossier Propere Handen. Voor ons is het essentieel dat de waarheid aan het licht komt

De Pro League heeft zich burgerlijke partij gesteld in het Dossier Propere Handen rond mogelijke matchfixing.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) zal zich binnenkort uitspreken over een aantal fraudedossiers. Wij doen zelf geen uitspraken over individuele dossiers waarin wij geen inzage hebben. 

Ondertussen hebben we structureel ingegrepen. Zo onderwerpt onze voetbalsector zich als enige sportsector ter wereld aan de antiwitwaswetgeving en zijn er nu een makelaarsreglement en een Clearing House die transparantie bieden. In de nieuwe licentiedossiers die vanaf 15 februari moeten worden ingediend, worden al onze clubs ook verplicht een Corporate Governance charter op te stellen en na te leven. Ten slotte worden clubbestuurders vanaf februari verplicht de Pro League Business School bij te wonen waar ethiek, compliance en anti-witwaswetgeving een cruciaal onderdeel van uitmaken. 

De Pro League hanteert voor de bestuurders in haar Raad van Bestuur een strenge ethische code. Geen enkele bestuurder van de nieuwe Raad van Bestuur van de Pro League wordt genoemd, of is in verdenking gesteld, in het dossier Propere Handen. 

Zoals bekend, heeft de Pro League ervoor gekozen om alle soorten disciplinaire sancties in de handen te leggen van onafhankelijke rechters in de schoot van de KBVB. Anders zouden de clubs zichzelf moeten beoordelen en sanctioneren en zo rechter en partij worden. Het Bondsparket, dat vorderingen instelt, zal nu dus beoordelen of eventuele inbreuken tegen het Bondsreglement ook disciplinair worden moeten vervolgd.