Engagement Pro League inzake transparantie

De Pro League nam reeds verschillende stappen  om de transparantie in de governance van haar clubs te verzekeren, een aanbeveling die ook één van de conclusies was van de Commissie van onafhankelijke deskundigen.

De Pro League vraagt wel dat haar engagement om werk te maken van duurzame fiscale transparantie gebeurt met aandacht voor het sectorspecifieke karakter van het professionele voetbal en haar stakeholders en de internationale  evoluties en competitiviteit in deze sector, een vraag die trouwens ondersteund wordt door zowel de FOD Economie en de Cel voor Financiële informatieverwerking, zoals bleek uit hun adviezen aan de Commissie Financiën.

Uit bezorgdheid voor de duurzame bedrijfsvoering van haar clubs, maar met het volste respect voor de wettelijke bepalingen, bracht de Pro League bovenstaande bezorgdheden in een nota over, met de vraag om deze in een structureel overleg met zowel de politiek als de Minister van Financiën te behandelen.

U kan deze nota hier lezen.

De invoering van het Clearing House, van kracht sinds 1 juli en goedgekeurd door de BMA, is het beste bewijs van de intenties van het Belgische professionele voetbal.

Gerelateerde artikels