European Leagues stelt standpunten over Europese Club Competities post 2024 voor

© Pro League

European Leagues - de vereniging die 36 professionele voetballiga's verzamelt en zo meer dan 950 clubs in 29 landen in heel Europa vertegenwoordigt - heeft vandaag haar eigen standpunten voorgesteld waarmee ze wil bijdragen aan de hervorming en verbetering van de Europese clubcompetities vanaf 2024.

De liga's hebben 3 belangrijke principes vastgelegd voor de toekomst van Europese clubcompetities:

  1. Bescherm de binnenlandse competities 
  2. Verhoog de participatie 
  3. Eerlijkere verdeling van de middelen 

Deze principes zijn van cruciaal belang in een hernieuwing van de samenwerking met UEFA die moet leiden tot een akkoord met de verschillende actoren in het voetbal, over volgende sleutelfactoren; Format en Toegang, Verdeling middelen en Solidariteit, Kalender en het Clubcoëfficiëntensysteem. Dit zijn de drie belangrijkste, tevens onderling verbonden factoren die de Europese clubcompetities bepalen.

Via www.SupportYourLeague.com wordt dieper ingegaan op de geïdentificeerde principes die de basis moeten vormen voor de bovenstaande sleutelfactoren. www.SupportYourLeague.com is een nieuw platform dat een stem wil geven aan alle stakeholders uit het voetbal, die de sport, op alle niveau's in Europa, sterker wil maken.

Begin augustus, na de vergadering van de Raad van Bestuur waarop de hervorming van de Europese clubcompetities besproken werd na presentaties van Michael Verschueren, als Board member van de European Club Association, en Georg Pangl, secretaris-generaal van European Leagues, gaf de Raad van Bestuur van de Pro League het mandaat aan het management om een nota op te maken die overgemaakt zou worden aan European Leagues en UEFA. Volgende prioriteiten voor de Pro League kwamen hierin naar voor:

- Extra startplaatsen voor Belgische clubs gezien brede uitbreiding van Europese competities met UEL2

- Beperking van het aantal Europese wedstrijden: weekendwedstrijden blijven exclusief terrein voor nationale competitive 
- Garantie van minstens 1 rechtstreeks ticket voor de Belgische clubs voor Champions' League en UEL1

- Deelname aan Europese competities dient op basis van merites uit de nationale competitie te zijn

U vindt de standpunten van European Leagues en van verschillende Europese liga's, clubs en stakeholders via www.SupportYourLeague.com