Hoorzitting Pro League in Federale Kamercommissie Financiën, Begroting en Economie

© Photo News

Voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François van de Pro League werden deze namiddag gehoord in de Federale Kamercommissie financiën, begroting en economie, op uitnodiging van commissievoorzitter Eric Van Rompuy. In de hoorzitting bespraken de voorzitter en CEO maatregelen om de transparantie bij voetbaltransacties te verhogen en werd een onderbouwd pleidooi gehouden voor het behoud van het huidige fiscale regime.

Na een inleiding door Commissievoorzitter Van Rompuy, zetten zowel CEO Pierre François als voorzitter Marc Coucke in een uiteenzetting de standpunten en visie van de Pro League uiteen inzake twee thema's: dat van de makelaars en de transparantie bij transacties in het voetbal en het thema van het fiscale regime voor profsporters, waar ook het profvoetbal onder valt.

Betreffende het thema van de makelaars en de transparantie inzake transfers en transacties in het voetbal, gaf CEO Pierre François in zijn inleiding een overzicht van de liberalisering en deregulering van het makelaarsberoep. Deze liberalisering en het gebrek aan aangepaste interne regelgeving binnen de voetbalwereld en een gebrek aan wettelijk kader, leidde tot bepaalde uitwassen die vandaag het voetbal beschadigen en voor verontwaardiging zorgden bij de bevolking.

De Pro League is zich bewust van de urgentie en de huidige toestand. Ze wenst het momentum te grijpen om maatregelen uit te werken inzake transparantie in transacties en regulering van de makelaars. De Pro League wil hier een voortrekkersrol in spelen, gesterkt door de steun betuigd door FIFA, UEFA, European Leagues, de KBVB en de profclubs. In deze context reikt de Pro League de hand aan het beleid om een wetgevend kader uit te tekenen dat deze maatregelen mogelijk maakt.

Naar aanleiding van de ingediende en aangekondigde wetsvoorstellen inzake de afschaffing van het fiscale tarief voor profsporters, haalden voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François ook dit thema aan. Beide vertegenwoordigers van het profvoetbal toonden de gedane investeringen bij de jeugdopleiding van onze clubs: 450 betaalde jeugdcoaches, een opleidingskost van 26 miljoen euro per jaar, de uitbouw van kwalitatieve opleidingscentra,.. Investeren in jeugdopleiding, de voorwaarde die aan het profvoetbal werd opgelegd bij de installatie van dit fiscaal regime werden door de profclubs niet alleen plichtsmatig vervuld, ze werden ruimschoots overtroffen door de clubs, vanuit een overtuiging en een weloverwogen keuze voor de jeugd.

Voorzitter Marc Coucke gaf echter ook de keerzijde van de medaille aan van onze versterkte jeugdwerking: de moeilijkheid van onze clubs om ten opzichte van clubs uit grote voetballanden onze talenten te behouden tot het einde van hun opleiding. Hij toonde aan dat dit niet wordt veroorzaakt door een gebrek aan investering in jeugdwerking, zoals geopperd wordt, maar door bepaalde lacunes in regelgeving (verschil in leeftijd voor ondertekening 1e contract, lagere FIFA-opleidingsvergoeding voor jongere spelers) of een ongelijke financiële situatie ten opzichte van de grote voetballanden (veroorzaakt door onder meer de TV-gelden). De analyse van de Pro League toont aan dat een afschaffing van het huidige fiscale regime niet de juiste remediëring zou zijn voor deze situatie, maar dat net flankerende maatregelen nodig zijn om de jeugdwerkingen van onze clubs te versterken.

De positieve evolutie van het Belgisch voetbal, gekristalliseerd in de prestaties van onze nationale ploegen, de nummer 1 in de FIFA-ranking en de stijging in de UEFA-ranking door onze clubs op sportief vlak, gaat samen met een sterk sociaal engagement van onze clubs en spelers naar de samenleving en een jaarlijkse solidariteitsbijdrage van meer dan 8 miljoen euro per jaar aan de clubs, de KBVB en het amateurvoetbal.

Het profvoetbal staat ook in voor een jaarlijkse bijdrage aan de bedrijfsvoorheffing van meer dan 16 miljoen euro, het zelf instaan voor de groepsverzekering van haar spelers voor 25 miljoen euro, een bruto toegevoegde waarde van 669 miljoen euro en een voltijdse tewerkstelling van 3300 werknemers én 5000 vrijwilligers.

De Pro League en de Belgische professionele voetbalteams hebben de voorbije tien jaar de verleende steun zo efficiënt mogelijk ingezet. Bovenstaande gegevens en cijfers tonen overduidelijk de positieve resultaten en return van deze "tax shelter" voor onze sector aan. Toch blijven onze clubs opereren in een internationaal zeer competitieve omgeving, wat zorgt voor moeilijke werkomstandigheden voor Belgische clubs.

Gezien het van het allergrootste belang is om de gesprekken over het fiscaal regime met correcte gegevens te voeren, voerde de Pro League intussen een simulatie uit waarbij ze uitgaat van een afschaffing van dit regime. Deze simulatie toont aan dat een afschaffing van dit regime de Belgische profclubs in grote moeilijkheden zou kunnen brengen.

Zoals gezegd wil de Pro League dit momentum aangrijpen om voortrekker te worden. We lanceren met onze expertengroep denkpistes die de transparantie rond transacties kunnen verhogen en die mistoestanden in de makelaarswereld een halt toe roepen: de creatie van een clearing house, regulering van de vergoedingen voor makelaars met maximumtarief, het opzetten van opleidingen en een ethische code voor makelaars en maatregelen die een einde maken aan belangenvermenging.

Voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François grijpen deze uitnodiging van het parlement dan ook graag aan om samen te werken aan een sterk profvoetbal voetbal met een verdere verzekerde social return aan de samenleving.

Gerelateerde artikels