KV Oostende spelers ruimen het strand op

Op woensdag 16 september trokken spelers en trainers van KVO in het kader van de internationale Coastal CleanUp Day naar het strand om er mee zwerfvuil te helpen ruimen. De spelers en technische staf van KVO wandelden met een prikker en vuilniszakken het strand af en op het einde werd een cheque van € 1.000 overhandigd aan de Proper Strand Lopers om hun werking rond strand opruiming te ondersteunen.

Tijdens de internationale Coastal CleanUp Day, worden mensen elk jaar tijdens de derde zaterdag van september wereldwijd aangemoedigd om stranden te ontdoen van vuilnis. Tegelijkertijd roept deze breed gedragen actie op tot een beter bewustzijn over het behoud en de bescherming van de oceanen en zeeën. Sinds het ontstaan is de Coastal CleanUp een wereldwijde beweging geworden, met meer dan 6 miljoen vrijwilligers in 100 landen die helpen om de kustlijn schoon te houden.

De Pro League staat achter de Coastal CleanUp actie van KVO en wil samen met haar clubs de komende jaren blijven inzetten op het verlagen van de ecologische voetafdruk in wedstrijdorganisatie. In 2020 werden lopende samenwerkingen tussen de Pro League en verschillende partners en bedrijven (OVAM, Fostplus, AB Inbev,…) uitgediept, om afval bij wedstrijden te beperken en afvalwerking te optimaliseren. De komende maanden werkt de Pro League samen met partners en clubs verder aan de implementatie van nieuwe methodes voor een efficiënte afvalsortering tijdens wedstrijden.

#MorethanFootball

© Florian Van Eenoo Photo News