Nota : aanbevelingen en voorstellen Expert Panel Pro League

Een gedetailleerd document van 7 pagina's werd op 17 december, aan de vertegenwoordigers van de clubs in de Algemene Vergadering bezorgd. Dit document bevat de aanbevelingen van het Expert Panel.

Daarnaast heeft het Expert Panel een samenvatting van deze aanbevelingen ingediend met de essentiële principes van de hervormingen die op korte en middellange termijn moeten worden doorgevoerd.

Deze samenvatting werd unaniem goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Pro League. De Algemene Vergadering vroeg het Expert Panel om de precieze regelgeving voor te bereiden opdat de meerderheid van deze principes van kracht kunnen zijn voor de volgende zomermercato.

Via deze LINK vindt u de samenvatting van de aanbevelingen van het Expert Panel.