Overleg met Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en supporters

Deze voormiddag ontmoetten vertegenwoordigers van de supporters, de Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden Op de agenda stond de gezamenlijke strijd tegen geweld in en rondom voetbalstadions en de gevaren van het gebruik van pyrotechniek.

Op 22 oktober 2021 zat minister Annelies Verlinden samen met de clubs uit 1A, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League. Toen werd beslist om de krachten te verenigen om het voetbal in de meest veilige en aangename omstandigheden te laten verlopen. De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond engageerden zich om een actieplan uit te werken.

Vandaag verklaarden de vertegenwoordigers van de supportersclub zich bereid om de dialoog de komende tijd op een constructieve manier verder te zetten. De FOD Binnenlandse Zaken, de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de supporters, maar ook de steden en gemeenten en de verschillende politiezones zijn belangrijke partners. We moeten, allemaal samen, de illusie doorbreken dat risicovol gedrag en sfeer in voetbalstadions onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Nu de dialoog met de supporters is opgestart, roept de minister - samen met Pierre François, CEO van de Pro League, en Peter Bossaert, CEO van de Koninklijke Belgische Voetbalbond - de supportersclubs op om gevaarlijk gedrag van de supporters een halt toe te roepen. Zij kunnen, en moeten, helpen om gevaar uit de stadions te weren.

“Voetbal is een feest. Een feest dat iedereen in veilige en aangename omstandigheden moet kunnen beleven”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. “Het doet mij plezier dat de vertegenwoordigers van verschillende supportersclubs dat ook begrijpen, en zeggen dat ze zich mee zullen inzetten om gevaarlijk gedrag uit de voetbalwereld te bannen. Ze zijn een belangrijke partner in de gezamenlijke aanpak.”

Pierre François sluit zich aan bij Minister Verlinden: De minister van Binnenlandse Zaken heeft terecht een dialoog op gang gebracht met de vertegenwoordigers van de supporters en in het bijzonder met de Ultras. De Pro League stelt vast dat haar clubs elke week meer en meer sancties opgelegd krijgen zonder dat het aantal incidenten in verband met het gooien van voorwerpen of pyrotechnische middelen vermindert. Een sociologische benadering is daarom evenzeer nodig.

Gevaarlijke handelingen (voor het gehoor schadelijke voetzoekers, het gooien van pyro naar andere blokken of naar het veld, het gooien met bekers en flessen, enz.) moeten duidelijk worden verboden en bestraft. We moeten de uitgestoken hand van de minister aannemen om na te gaan of er ruimte is voor initiatief van groepen rond het thema "verantwoorde en ongevaarlijke pyro's". In dit verband is het van essentieel belang dat de aanpak in alle stadions en politieregio's dezelfde is.