Plan van aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag

Een veilige sportomgeving is een belangrijke voorwaarde om talent te ontplooien en jonge voetballers te begeleiden in hun ontwikkeling. De Pro League ondersteunt haar clubs met informatie en lessen uit de praktijk om een plan van aanpak rond lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag te ontwikkelen.

Elke dag zetten trainers en andere clubmedewerkers zich in om jeugdige talenten te begeleiden. Het kunnen voetballen in een veilige sportomgeving is een doelstelling die ook de UEFA in de licentievoorwaarden heeft opgenomen en is cruciaal voor jonge voetballers om hun talent optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Een belangrijk onderdeel van een veilige sportomgeving is het respect voor de lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren. De Pro League helpt daarom haar clubs bij de uitwerking van een plan van aanpak rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op deze manier kunnen signalen van ongepast lichamelijk gedrag beter opgepikt worden en via een duidelijk vlaggensysteem en reactieplan op de gepaste manier acties worden ondernomen worden.

In samenwerking met het “Centrum voor Ethiek in de Sport” (ICES) worden vormingen voor trainers en clubmedewerkers georganiseerd. De bijscholing is een mix van theorie, tips, voorbeeldcases en eigen aangereikte situaties. Om jongeren de mogelijkheid te geven hun grenzen aan te geven en weerbaarheid aan te leren, voorziet het plan van aanpak ook een aanspreekpunt of vertrouwenspersoon binnen de jeugdopleiding. Bij dit centrale aanspreekpunt kan iedereen met vragen terecht en wordt zorg gedragen voor een veilige sportomgeving.

Zit u met vragen? Dan kan u altijd contact opnemen met de Aanspreekpersoon Integriteit van de Pro League via [email protected] of het Centrum Ethiek in de Sport via [email protected].