Pro League actieplan Racisme en Discriminatie

Met gelijkheid, respect en diversiteit als doelstellingen moet het voetbal een van de leidende sectoren zijn in de strijd tegen racisme en homofobie in de maatschappij. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om nooit ongelijkheden te accepteren en alle vormen van discriminatie en racisme af te wijzen en te veroordelen, om ons ten volle in te schrijven in een inclusieve samenleving.

Als ledenorganisatie en organisator van de Pro League-competities is de Pro League gemachtigd om een beleid uit te werken en sensibiliseringsacties en communicatiecampagnes uit te werken. Individuele sanctionering naar toeschouwers die over de schreef gaan, dient te gebeuren via het Reglement Inwendige Orde van elke club of via de overheid, in het kader van de openbare ordehandhaving. Sanctionering van een club gebeurt via de disciplinaire organen van de KBVB, vanuit een principe van Good Governance zijn dit van de Pro League onafhankelijke organen.

De Pro League heeft een kwaliteitsvol antiracismebeleid, gestoeld op ervaring, kennis en onderzoek van expertenorganisaties en ervaringsdeskundigen (spelers en oud-spelers). Dit plan zet in op sensibilisering en bewustwording enerzijds en repressie en vorming anderzijds. Het is daarenboven gedragen door alle clubs, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, het bondsparket, de amateurvleugels, de Voetbalcel en de politionele overheden.

Onderstaande geeft een overzicht van de acties sinds de uitrol van het actieplan door de Raad van Bestuur in 2018:

1. Handleiding ‘Discriminerende en kwetsende spreekkoren en uitlatingen’

De handleiding (2019) bevat bouwstenen voor clubs om zelf een beleid uit te werken voor kwetsende en discriminerende spreekkoren in en rond het stadion. Deze handleiding werd ondertussen in verschillende talen vertaald en gebruikt door andere Europese topcompetities en organisaties in het voetbal.

Klik hier voor meer informatie.

2. Meldpunt Pro League

Op 21 maart 2021, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie stelde de Pro League haar eigen meldpunt voor. Spreekkoren die fans in hun identiteit raken terwijl ze hun passie beleven, hebben geen plaats in onze sport. Wie slachtoffer of getuige is van een incident in of rond het stadion kan dit voortaan melden via een meldpunt op de Pro League-website.

Klik hier voor het meldpunt.

3. Vormingstrajecten

Op 13 oktober 2021 gaf de Pro League samen met Kazerne Dossin het startschot van de volgende fase van het antidiscriminatie- en antiracismeplan van de Pro League.

Voortaan zullen supporters die in het stadion inbreuken plegen op bepalingen rond (alle vormen van) racisme en discriminatie kunnen worden doorverwezen naar een specifiek vormingstraject bij Kazerne Dossin, met linken naar de voetbalcontext en massadynamieken. Daarnaast wordt ook een preventief vormingstraject voor medewerkers van wedstrijdorganisatie en veiligheid ontwikkeld.

Klik hier voor meer informatie.

4. Communicatiecampagnes

Nationale Football for All campagne 2018, 2019, 2020, 2021

Klik hier voor meer informatie.

Nationale campagne ‘Bring back passion, no racism’ 2020

Klik hier voor meer informatie.

Nationale postercampagne racisme 2021

Klik hier voor meer informatie.