Pro League en amateurvoetbal samen voor diversiteit en respect

Komend weekend organiseert de Pro League, in samenwerking met Voetbal Vlaanderen , ACFF en de KBVB een regenboogcampagne tegen homofobie, racisme en andere vormen van ongelijkheid. Met de slogan 'Football for All' maken zowel de Pro League en haar clubs als de clubs uit het amateurvoetbal een vuist voor respect, diversiteit en verdraagzaamheid op en rond onze velden. Voetbal is er immers voor iedereen.

Hoewel de regenboogkleuren staan voor de LGBT-groep, wil het Belgisch voetbal niet enkel een statement maken tegen homofobie, maar ook tegen racisme en andere vormen van ongelijkheid, kortom een actie voor diversiteit in de breedst mogelijke zin: gender, cultuur, religie, huidskleur, ...

Door de kleuren van deze vlag tijdens de campagne op te nemen in het logo van de clubs en van de Pro League, wil de voetbalwereld het signaal uitsturen dat iedereen welkom in de sport. Deze boodschap zit ook vervat in haar naam: FootbALL.

Portretten van voetbalfans

Naast de spelers op het veld, vormen 4 getuigenissen het gezicht van de campagne. In vier portretten vertellen voetballiefhebbers (David, een Joodse voetbalfan, Kenny een holebi-supporter, profvoetballer Mbaye Leye en Brian Tevreden, CEO van KSV Roeselare) over hun liefde voor onze sport, maar ook over de confrontatie met spreekkoren of gezangen die hen raken in hun identiteit en hoe zij hier proberen mee om te gaan.

Deze reportages, een initiatief van de Pro League met de steun van de Voetbalcel en de Federale Overheidsdienst Gelijke Kansen, worden gedeeld via de media van de clubs, de vleugels en de partners uit het voetbal die mee hun schouders zetten onder deze reportage. 

Samenwerking met museum Kazerne Dossin en Fondation Ihsane Jarfi

De strijd tegen onverdraagzaamheid zal niet beslecht worden op één weekend, daarom gaan de ambities en het engagement van de Pro League verder. Bijvoorbeeld door de opbrengsten van de veiling van de gesigneerde kapiteinsbanden en de cornervlaggen van deze regenboogspeeldag integraal te schenken worden aan twee initiatieven: het vormingsprogramma van het museum Kazerne Dossin, dat vanuit het verleden onderzoekt hoe we vandaag kunnen samenleven, en het refugeproject van de Fondation Ihsane Jarfi, een opvangcentrum voor holebi- en transgenderjongeren die omwille van hun geaardheid thuis niet meer terecht kunnen.

De Pro League en haar clubs willen zo een financiële en symbolische ondersteuning geven aan deze twee organisaties die dagelijks werken aan de realisatie van de doelstellingen van deze campagne en die ook partners zijn in de uitrol van de vormingen in het kader van het actieplan tegen kwetsende spreekkoren, waar deze campagne in kadert. U vindt hier alvast de link naar de veilingsite.

"Dit is uitstekend nieuws", reageert Hassan Jarfi, Vice-Voorzitter van de Ihsane Jarfi Foundation. "Onze missie, strijden voor tolerantie en respect voor diversiteit, kunnen we alleen bereiken door samen te werken. Totnogtoe vonden we onze partners voornamelijk in de politieke en culturele wereld. We zijn enorm verheugd dat ook de Pro League een bondgenoot wordt! We willen hen alvast hartelijk danken voor de uitgestoken hand."

"De steun van de Pro League geeft ons ook de mogelijkheden om fondsen te werven voor de verdere uitbouw van ons Refuge-project, vult Vincent Bonomme, Managing Director van de Ihsane Jarfi Foundation, aan. Met dit Refuge-project in Wallonië willen we opvang bieden aan LGBT-jongeren, die omwille van hun geaardheid thuis niet meer welkom zijn. Helaas gebeurt dit nog al te vaak."

"In de Dossinkazerne werden tijdens WOII mensen opgesloten omwille van hun afkomst of geloof. Bijna niemand van hen overleefde de oorlog. Vijfenzeventig jaar later ontvangt museum Kazerne Dossin elke dag honderden bezoekers. Samen met hen leren we van het verleden. We gaan op zoek naar hoe we vandaag - in moeilijke tijden - samen kunnen leven. Thema's als discriminatie, haatspraak en wij-zij denken komen niet alleen in de tentoonstelling aan bod, maar staan ook centraal in vormingen en opleidingen. Dat de Pro League inzet op hoe we respectvol kunnen omgaan met alle vormen van diversiteit, is een belangrijke stap. Dat deze campagne het startschot is voor een diepgaand en duurzaam vormingstraject, geeft ons hoop dat ooit alle mensen, van welke kleur, afkomst of opvatting ook, samen met plezier hun sport kunnen beleven." aldus Marjan Verplancke, hoofd Publiekswerking Kazerne Dossin.

"De Pro League zet met dit campagneweekend haar communicatiekanalen en die van de clubs in om duidelijk te maken dat iedereen welkom is in het voetbal en elke fan moet kunnen genieten van zijn favoriete sport. Maar onze inspanningen en ons engagement gaan uiteraard veel verder. Zowel met onze clubs, de amateurvleugels als met de KBVB zetten we vorig jaar een actieplan op om spreekkoren in het voetbal tegen te gaan. Intussen zijn we reeds een jaar hiermee aan de slag. We gaan nu met de steun van de Federale Overheidsdienst Gelijke kansen, en de FOD Binnenlandse Zaken en partners zoals Kazerne Dossin, de Fondation Ihsane Jarfi en het Joods Museum van België samenwerkingen aan en zullen vormingen en andere initiatieven uitwerken om op een positieve manier om te gaan met de diversiteit in onze clubs en in de samenleving. We willen trouwens met een zo breed mogelijk samenwerkingsverband aan de slag gaan, dus organisaties die een bijdrage willen leveren, nodigen we van harte uit om contact met ons op te nemen", aldus Stijn Van Bever, woordvoerder Pro League.

Gerelateerde artikels