Pro League en LaLiga hernieuwen overeenkomst in de strijd tegen audiovisuele piracy

De Pro League en LaLiga verlengen hun samenwerking in de strijd tegen piracy.

Via deze samenwerking, die initieel in maart 2018 werd afgesloten, werden de tools die La Liga ontwikkelde voor de detectie, analyse en verwijdering van illegale audiovisuele inhoud ook ingezet om de content van de Jupiler Pro League te beschermen tegen illegaal gebruik via sociale netwerken, nepprofielen, apps en websites voor streaming en IPTV.

Dankzij de verlenging van deze samenwerking zal ook het komende seizoen de strijd tegen piracy verder opgevoerd worden en leiden tot een verhoogde targetting en verwijdering van illegale content van het Belgische professionele voetbal.

Melcior Soler, directeur van het audiovisuele departement van LaLiga, geeft aan dat de samenwerking in 2018 reeds positief werd geëvalueerd door LaLiga en dat "de verlenging van de samenwerking aantoont dat het werk dat in samenwerking met de Belgische Pro League wordt uitgevoerd, zijn vruchten afwerpt. Het toenemende belang van data in het voetbal verhoogt bovendien de nood om nog harder te werken aan de bescherming van de audiovisuele waarde van onze competities. Vechten tegen piracy is een prioriteit voor LaLiga en de Pro League en samen zullen we blijven investeren in technische hulpmiddelen en menselijke capaciteit om ons op dit gebied te blijven versterken."

De resultaten van vorig jaar bewijzen het resultaat van de samenwerking en het belang van de strijd tegen piracy:

- 23.652 illegale video's en meer dan 100 profielen zijn verwijderd van sociale mediaplatforms (van YouTube en Facebook naar Periscope en Sporttube).
- 703 apps zijn verwijderd uit Google Play en iTunes Store (samen meer dan 10 miljoen downloads gegenereerd). Deze apps tonen inhoud van de JPL en andere competities.
- Bedrijven die op illegale websites adverteren, worden geïnformeerd en trekken hun advertenties in.
- IPTV-websites: meer dan 6.000 links zijn verwijderd van Google Search Engine.
- Streaming websites: meer dan 5.700 live streaming links werden verwijderd vanuit Google Search Engine.

Pierre François, CEO van Jupiler Pro League: "De cijfers van vorig seizoen tonen duidelijk dat de strijd tegen piracy meer dan ooit onze aandacht verdient. Onze samenwerking met LaLiga vormt een cruciaal onderdeel van ons actieplan tegen piraterij. Momenteel voeren we gesprekken met verschillende belanghebbenden om onze strijd tegen piraterij nog uit te breiden. Dit is essentieel als we de waarde van onze competities willen blijven verzekeren. De vernieuwing en optimalisatie van onze overeenkomst met La Liga versterkt deze intentie."

De samenwerking met LaLiga is niet het enige initiatief dat de Pro League dus voert in de strijd tegen piracy: "We zijn ons goed bewust van de noodzaak om dit probleem nu daadkrachtig te tackelen met de nieuwste technologieën, samenwerking tussen de stakeholders en juridische acties en nemen hier ook de nodige stappen voor. Naast juridische actie moet er ook aandacht gaan naar bewustmaking rond het probleem. Iedereen moet beseffen dat het kijken via streams of via illegale IPTV providers schade berokkent aan de sport én schimmige misdaadorganisaties financiert. Zoals onze online campagne het stelde 'where piracy appears, football disappears'. De enige legale manier om live voetbal te zien, is via onze rechtenhouders Telenet, Proximus of VOO Sport. Al de rest is illegaal en brengt onze clubs en dus ons Voetbal schade toe", aldus CEO Pierre François.