Pro League in diepe rouw

De Pro League, al haar clubs en de voetbalfamilie zijn in diepe rouw. We vernamen deze ochtend het bijzonder trieste nieuws dat Miguel Van Damme de ongelijke strijd tegen de leukemie die hij jaren bevocht, moest opgeven.

Miguel Van Damme streed jaren met moed, doorzettingsvermogen en kracht tegen de ziekte die hem trof. Hij werd zo een inspiratiebron binnen en buiten de voetbalgemeenschap. Iedereen leefde met hem, zijn echtgenote en zijn familie mee.

Om Miguel te eren en zijn naasten te steunen, zullen dit weekend alle wedstrijden in de Pro League aanvatten met een minuut applaus en zullen alle spelers aantreden met een rouwband.

In naam van het ganse Belgische profvoetbal wil de Pro League haar grootste respect voor de strijd van Miguel uitspreken en haar diepste medeleven met zijn echtgenote, dochter en naasten betuigen.