Pro League keurt unaniem Clearing House goed

De Algemene Vergadering van de Pro League keurde vandaag met unanimiteit het mandaat goed aan de Raad van Bestuur om ervoor te zorgen dat de toekomst van het Belgische profvoetbal zich inschrijft in de nood aan good corporate governance en transparantie.

Hiermee bekrachtigt de Algemene Vergadering met unanimiteit het eerdere mandaat van de Raad van Bestuur aan voorzitter Peter Croonen om een globaal plan uit te werken met die doelstelling. Een Comité van Externe Onafhankelijke Experts zal aanbevelingen formuleren met als doel over alle professionele sporten heen een draagvlak te creëren voor maatregelen die nodig zijn om een eerlijke competitie te garanderen, internationaal competitief te blijven, jonge in België opgeleide sporters kansen te bieden, clubs transparant te laten functioneren en compliancy en good governance af te dwingen.

Dit Comité is volop bezig met het leggen van de laatste hand aan deze aanbevelingen. De Algemene Vergadering heeft niet gewacht op dit finale rapport om met unanimiteit het mandaat aan de Raad van Bestuur en de Voorzitter te bekrachtigen.

De clubs zijn zich ervan bewust dat dit verregaande ingrepen kan inhouden zoals:
- Zich inschrijven in de preventieve witwaswetgeving
- Horizontaal fiscaal toezicht invoeren
- Compliancy afspraken met de banksector maken
- Ethisch charter goksector uitvoeren

Als eerste stap werd het Reglement over de relaties tussen Clubs, spelers en Tussenpersonen unaniem goedgekeurd. Hiermee is het zeker dat het Clearing House als controle- en transparantiemechanisme vanaf de zomer mercato 2020 operationeel zal zijn. De Pro League verwelkomt eventuele wetgevende initiatieven alsook Fifa plannen om dit project kracht bij te zetten.

Gerelateerde artikels