Pro League participeert in Europees project rond toegankelijkheid en inclusie

De Pro League, de KBVB en Inter nemen de komende drie jaar deel aan een Europees project dat het toegankelijkheidsbeleid en de inclusie van mensen met een beperking wil verbeteren.

Het project waar de Pro League, de KBVB en Inter als partners mee instappen, is een Erasmus+ project gecoördineerd door het Centre for Access to Football in Europe (CAFE). CAFE, partner van UEFA, ijvert voor de toegankelijkheid van voetbalstadions voor mensen met een beperking. Met dit Erasmus+ -project wordt een platform gecreëerd voor kennisdeling en samenwerking tussen de organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking en hun nationale federatie en competitie.

”De Pro League streeft er naar om elke supporter de kans te geven om toeschouwer te zijn van haar competities. De ambitie blijft om in samenwerking met zowel de clubs, supportersclubs, relevante overheden en expertorganisaties zoals CAFE en Inter alle diensten en voorzieningen in onze stadions voor iedereen toegankelijk te maken.”, aldus Jan Cas, Football & Community manager van de Pro League.

Erasmus+

Erasmus+ is het EU-programma ter ondersteuning van onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. De Europese Commissie beheert dit programma en biedt financiering voor internationale projecten die inclusie bevorderen. De Pro League, de KBVB en Inter werken de komende 3 jaar in dit project in partnerschap met onder meer de Franse en Duitse leagues en voetbalbonden.

“Als KBVB omarmen, verankeren en promoten we diversiteit. We willen gelijke kansen bieden aan alle fans en we willen hen allemaal zo goed mogelijk bijstaan. Dit project biedt ons enerzijds de kans om te leren van andere voetbalbonden en leagues. Anderzijds kunnen we ook met onze expertise bijdragen aan een betere toegankelijkheid voor fans met een beperking over heel Europa. We zijn dan ook zeer enthousiast om in dit project te stappen.”, aldus Tijs Cools, Fan Relationship Coordinator bij de KBVB.

Ook partner Inter, expertorganisatie in toegankelijkheid, kijkt uit naar de start van het Europees project.

"Inter werkt al jaren aan de toegankelijkheid van het Belgische voetbal met advies en ondersteuning, de organisatie van blindentribunes en de coördinatie van Inside: de koepelorganisatie voor supporters met een handicap in het Belgisch voetbal. We zijn dan ook heel blij dat we, samen met Pro League, KBVB én supporters met een handicap, in een Europees project kunnen stappen waarbij we onze expertise kunnen uitdragen. En tegelijk ook werk maken van een stevig toegankelijkheidsbeleid voor het ganse Belgische voetbal. We kijken er naar uit.", aldus Thomas Desmet, Stafmedewerker Inter-Events.

Disclaimer  

De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.