Pro League samen met KBVB en Voetbal Vlaanderen op hoorzitting Commissie Sport

© Photo News

De Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en Voetbal Vlaanderen namen deze voormiddag het woord in de Commissie Sport van het Vlaamse parlement. De drie voetbalorganisaties waren uitgenodigd door de parlementsleden op een hoorzitting over het profvoetbal.

Naast de vertegenwoordigers van Voetbal Vlaanderen en de KBVB namen voor de Pro League CEO Pierre François en CFO Nils Van Brantegem in de commissie het woord in een hoorzitting die in een ernstige, maar constructieve sfeer verliep.

In hun uiteenzetting gaven de vertegenwoordigers van de Pro League een overzicht van de belangrijke investeringen die de clubs de voorbije jaren realiseerden in de jeugdopleidingen via het huidige fiscale en sociale regime: de opleiding van 10.000 jeugdspelers, de vergoedingen voor 453 jeugdtrainers en andere investeringen. De Pro League toonde zich opnieuw bereid de vraag van het beleid positief te beantwoorden, maar pleitte voor evenwichtige maatregelen opdat onze ploegen concurrentieel kunnen blijven op het internationaal toneel.

Daarnaast bracht CEO Pierre François een overzicht van de acties en maatregelen die sinds oktober werden ondernomen in het streven naar een verhoogde transparantie en een strengere houding tegenover makelaars. Zo is er de opstart van het sociaal overleg met de sociale partners met de bijeenkomst van het Paritair Comité voor de Sport op 23 november. Daarnaast draaien de werkzaamheden van de expertengroep inzake makelaars op volle toeren, met de formulering van de eerste aanbevelingen in deze kwestie voorzien op de Algemene Vergadering van de Pro League van 17 december.

De vertegenwoordigers van de Pro League herhaalden het vaste voornemen, eerder ook uitgesproken door Voorzitter Marc Coucke, om in deze kwestie een voortrekkersrol op te nemen op het Europese en internationale niveau.

De Pro League wenst de parlementsleden te danken voor het constructieve overleg en de gedachtenwisseling. Zoals tijdens de hoorzitting aangehaald zal de Pro League de gedane suggesties en vragen meenemen in zijn verdere werkzaamheden en terugkoppelen aan de verschillende bevoegde beleidsniveaus.

Gerelateerde artikels