Pro League: Snelle beslissingen over het fiscale tarief kunnen catastrofale gevolgen hebben

© PHOTO NEWS/Pieter-Jan Vanstockstraeten

De op tafel liggende wetsvoorstellen om het huidige sociale regime voor professionele sporters af te schaffen, stellen het debat over ondersteunende maatregelen voor topsport, in casu voetbal, opnieuw op scherp.

De Pro League wil daarom op zijn beurt enkele nuances aanbrengen in dit debat. Het professionele voetbal is niet doof voor terechte maatschappelijke verzuchtingen, maar hervormingen die van de Belgische competitie de duurste van Europa maken, met loonlasten die 35% hoger liggen dan het tweede duurste land, betekenen de doodsteek voor het Belgische profvoetbal.       

De Pro League verklaarde reeds verscheidene malen dat ze bereid is om het huidige sociale regime te herbekijken en dat ze zich er van bewust is dat een status quo vandaag maatschappelijk moeilijk houdbaar is. Hoewel het bon ton lijkt om te zeggen dat er tot op vandaag geen actie vanuit het voetbal is gekomen na Propere Handen, werden deze verklaringen ook gevolgd en bevestigd door daden en een uitgewerkt beleid, steeds in overleg met sociale partners en het politiek bestel.

Het voorbije jaar hebben vertegenwoordigers van de Pro League tijdens verschillende hoorzittingen in zowel het federale als het Vlaamse parlement de belangrijke investeringen aangetoond die de professionele voetbalclubs in hun jeugdopleidingen hebben kunnen doen. Deze voorwaarde opgenomen in de wetgeving rond het fiscale regime wordt door de professionele clubs duidelijk vervuld.

Zonder te wachten op maatregelen vanuit de FIFA of initiatieven in andere Europese liga's keurde de Raad van Bestuur van de Pro League een reglement over spelersmakelaars (gevalideerd door de Belgische Mededingingsautoriteit) goed. Dit reglement, dat voortkwam uit de aanbevelingen van de Expert Group onder leiding van minister van staat Melchior Wathelet, zal er voor zorgen dat mistoestanden uit het verleden niet meer mogelijk zullen zijn. Zo zal de transparantie van transacties gegarandeerd worden door het Clearing House dat nog dit seizoen wordt opgezet.

Er zijn het voorbije jaar voortdurende contacten geweest over het dossier van het sociale regime met ministeriële kabinetten en de bevoegde overlegorganen, waarin de Pro League zich steeds constructief heeft opgesteld om dit regime te herbekijken. Gedurende de voorbije maanden heeft het management van de Pro League met de vakbonden samen gezeten om een evenwichtige oplossing uit te werken die zo veel mogelijk beantwoordde aan de vragen van alle betrokken partijen. Gezien de huidige politieke situatie wacht de Pro League op een nieuwe federale regering om concrete stappen te zetten in dit dossier.

Topsport is bij uitstek een internationaal competitieve economische sector. Vanuit het internationale concurrentieperspectief wordt topsport, net als andere sectoren en beroepen in het Belgische fiscaal bestel daarom terecht ondersteund. Een vergelijkende studie toont aan dat in elke Europese lidstaat vormen van ondersteunende maatregelen voor topsport bestaan. De loonkost in het Belgisch voetbal, met de huidige steunmaatregelen, situeert zich op een middenmoot niveau. Zonder deze steunmaatregelen zou België echter met ruime voorsprong de duurste competitie worden voor topsportlonen, met loonlasten die 35% hoger liggen dan het 2de duurste land in Europa. Dit zou de doodsteek betekenen voor het Belgische professionele voetbal.

Met deze duidelijke cijfers vraagt de Pro League daarom omzichtigheid. Snelle beslissingen kunnen immers de doodsteek betekenen van het profvoetbal en de passie van de miljoenen Belgische voetbalfans.