Pro League verhoogt financiering lokale communitywerking van clubs

© JIMMY BOLCINA

De Pro League verhoogt de ondersteuning van de lokale communitywerkingen van de profclubs. Zij kunnen nu tot 10.000 euro financiering ontvangen na evaluatie van hun maatschappelijk beleid. De Pro League voorziet een totaalbedrag van 150.000 euro. Daardoor ontvangen 21 clubs financiële steun voor hun lokale werking in het komende seizoen.

“Het lokaal sociaal engagement van onze clubs is de ruggengraat van het maatschappelijk beleid van de Pro League”, duidt CEO Lorin Parys. “De rechtstreekse ondersteuning van deze werkingen is dan ook elementair in de uitbouw van ons maatschappelijk beleid. Op vier jaar tijd hebben we het budget voor de lokale werkingen van onze clubs verdubbeld. Daarnaast zijn er nog onze duurzame investeringen in Younited Belgium of de concrete samenwerking met onder andere Kazerne Dossin. We bieden onze clubs en partners behalve de financiering ook ondersteuning op het vlak van communicatie en projectbegeleiding, onder meer via het VUB-traject. De maatschappelijke motor die we zijn, wordt steeds sterker en concreter, in dienst van de brede samenleving.”

Clubs ontvangen de ondersteuning na evaluatie van hun beleidsplannen, werkverslagen en de algemene werking. Het bedrag kan ingezet worden voor de uitbouw van projecten of voor de financiering van een Football & Community-manager. De evaluatie gebeurt onafhankelijk door de vakgroep Sport & Society van de VUB. De beoordeling resulteert in een eindscore die bepaalt hoe de 150.000 euro verdeeld wordt onder de clubs.