Pro League verwelkomt de nieuw opgerichte Centrale Spelersraad

© Photo News

De Pro League verwelkomt de nieuw opgerichte Centrale Spelersraad van Sporta en het engagement van de spelers om een constructieve rol op te nemen in verschillende facetten van het professionele voetbal.

"We zijn er van overtuigd dat een actief en constructief engagement van de spelers sowieso zal bijdragen tot een beter voetbal, een groter draagvlak voor het professioneel voetbal en tot een nog sterkere maatschappelijke betrokkenheid van onze sport.", aldus Pierre François.

De Pro League zal de centrale spelersraad dan ook eerstdaags uitnodigen voor een eerste onderhoud. Want samen staan we inderdaad sterker.