Pro League verwelkomt en steunt Come Together actieplan van KBVB, ACCF en Voetbal Vlaanderen.

De Pro League verwelkomt Come Together, het nieuwe actieplan discriminatie en racisme van de KBVB, ACFF en Voetbal Vlaanderen. Een sterk plan dat focust op de specifieke problematieken van racisme en discriminatie in het amateurvoetbal en met concrete actiepunten komt, sluit perfect aan bij het beleidsplan antidiscriminatie en racisme voor professioneel voetbal dat de Pro League met haar clubs, partners en de overheid sinds 2018 uitwerkt en blijft ontwikkelen. De Pro League gelooft sterk dat de combinatie van beide plannen een grote stap vooruit zal betekenen voor de strijd tegen racisme en discriminatie en voor meer inclusie in ons voetbal, op alle niveau’s.

Voor 2021 werkt de Pro League verder concrete acties uit met de verschillende overheden en expertenorganisaties zoals Unia en de Voetbalcel die het antiracisme -en antidiscriminatiebeleid versterken en verdiepen.

Meldpunt

De Pro League legt de laatste hand aan een nieuw meldpunt voor de rapportage van incidenten rond racisme en discriminatie in de context van het professionele voetbal. De rapportering via het meldpunt gebeurt via een procedure die uitgewerkt is in overleg met Unia en de overheid en garandeert een juridisch en procedureel correcte opvolging van meldingen, met bijzondere aandacht voor slachtoffers en begeleiding van alle betrokken partijen.

Samen met Unia en experten uit binnen- en buitenland wordt ook een beleid uitgewerkt rond hatespeech en hatecrimes op social media om ook hier adequaat te kunnen optreden met de bevoegde partijen.

Projectoproep vormingen

Op 15 februari lanceerde de Pro League een projectoproep voor expertenorganisaties om het vormingspakket voor daders van discriminerende spreekkoren af te werken. Dit seizoen zal de toolbox voor deze vormingen operationeel zijn en ingezet kunnen worden en zo een volgende stap vormen van het actieplan inzake discriminerende en kwetsende spreekkoren en daden dat werd uitgerold door de Raad van Bestuur in 2018.

Organisaties die in dit project willen participeren kunnen steeds contact opnemen met [email protected] voor meer informatie.

Football for ALL

Komend weekend houden de Pro League en haar clubs opnieuw de Football for ALL-campagne. Deze regenboogcampagne maakt een statement voor diversiteit en inclusie op en rond de velden. Met de Football for All campagne wil de Pro League haar beleid rond diversiteit en inclusie uitdragen naar het brede publiek. “De Pro League werkt al verschillende jaren met clubs, overheden en experten aan haar beleid rond diversiteit en inclusie. Ons objectief hierin is eenduidig; een klimaat rond ons voetbal creëren waar iedereen zich thuis voelt en discriminatie, homofobie, racisme absoluut not done zijn”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League. Het is belangrijk deze boodschap te blijven uitdragen, naar zowel de voetbalgemeenschap als de bredere samenleving.”

Organisaties die in interesse tonen of willen participeren in de actieplan discriminatie en racisme van de Pro League  kunnen steeds contact opnemen met [email protected] voor meer informatie.