Pro League zet vol in op Clearing House

© Photo News

De Pro League hield vandaag een workshop voor de clubs waarop de reglementsvoorstellen van het Expert Panel besproken werden.

De vertegenwoordigers van de clubs bevestigden hun akkoord ten opzichte van de principes die op de Algemene Vergadering van 17 december 2018 werden gestemd. Ze wensen unaniem dat het Clearing House op 1 juli operationeel zou zijn opdat een maximale transparantie van de financiële transacties ten opzichte van de makelaars verzekerd is.

Het reglement dat deze eerste etappe in uitvoering zal brengen, zal nog dit seizoen op een Algemene Vergadering bekrachtigd worden. De Pro League blijft aandachtig de internationale ontwikkelingen in dit dossier opvolgen en zal ook nauwgezet de fiscale en sociale context in acht nemen binnen dewelke de door het Expert Panel aanbevolen maatregelen zullen uitgewerkt worden.