Profvoetbal heeft 615 miljoen eurobijgedragen aan de Belgische economie

© Photo News

Deloitte en de Belgische Pro League publiceerden vandaag voor de tweede keer 'De socio-economische impact van dePro League op de Belgische economie', een rapport dat kwantitatief en kwalitatief meet welke socio-economische impact op de Belgische economie wordt gegenereerd door het Belgische professionele voetbal.De totale bruto-output van de Pro League wordt geschat op ? 943 miljoen. Dit betekent dat individuen en organisaties ? 943 miljoen uitgaven aan ticketing, sponsoring, merchandising,... in de Belgische economie (clubs en alle derde partijen) vanwege het bestaan van het Belgische professionele voetbal, een stijging van 0,8% in vergelijking met vorig jaar.Het totale aantal jobs dat vorig seizoen door de clubs werd voorzien, bedroeg 3.710. Dit is een stijging van 15% vergeleken met de 3.239 jobs in het seizoen 2016/17.

De totale bruto-output van de Pro League wordt geschat op 943 miljoen euro. Dit betekent dat individuen en organisaties 943 miljoen euro uitgaven aan ticketing, sponsoring, merchandising,... in de Belgische economie (clubs en alle derde partijen) vanwege het bestaan van het Belgische professionele voetbal, een stijging van 0,8% in vergelijking met vorig jaar. Het totale aantal jobs dat vorig seizoen door de clubs werd voorzien, bedroeg 3.710. Dit is een stijging van 15% vergeleken met de 3.239 jobs in het seizoen 2016/17.

Inkomstenstijging ondanks minder prijzengeld van UEFA

In het seizoen 2017/2018 gingen de operationele inkomsten van de Belgische voetbalclubs - denk aan ticketverkoop, tv-rechten, sponsoring, advertising - erop vooruit. Alleen het prijzengeld van de UEFA verminderde; wegens een relatief slechte campagne verdienden de Belgische clubs 31,2 miljoen euro in het seizoen 2017/18, een daling met meer dan een derde vergeleken met het seizoen 2016/17.

Toch is de inkomstengroei van de Jupiler Pro League-clubs aanzienlijk met een stijging van 11% tussen seizoen 2013/14 en 2016/17. Vergeleken met een deel van Europese competities in de hoogste klasse (Portugal, Denemarken, Nederland, Zwitserland en Oostenrijk), lieten alleen de Portugese clubs een sterkere groei na van het seizoen 2013/14 tot het seizoen 2016/17 met een toename van 13%. De belangstelling van buitenlandse investeerders voor Belgische clubs neemt eveneens toe: op 30/06/2018 bezaten buitenlanders meer dan 50% van de aandelen in 10 Belgische profclubs. Ze injecteerden 54,1 miljoen euro gedurende het seizoen in de clubs, voor het merendeel (51,5 miljoen euro) via kapitaalsverhogingen en leningen. Tot dusver haalden de eigenaars geen dividenden uit de clubs.

In het seizoen 2017/18 droegen Belgische profclubs 615 miljoen euro bij aan onze economie, vergeleken met 669 miljoen euro het jaar voordien. Een daling van 9% omwille van een lager nettoresultaat van de verrichte transfers.

Clubs zijn in staat om stabiele transferinkomsten te genereren door spelers te verkopen, maar ze besteden ook steeds meer geld om nieuwe spelers aan te trekken. Vergeleken met 79 miljoen euro in het seizoen 2015/16 is de waarde van spelers op de balans - namelijk de transferprijs minus de afschrijving - bijna verdubbeld tot 142 miljoen euro in het seizoen 2017/18.

Pierre François, CEO Pro League: "De internationale trend van voortdurend stijgende spelersprijzen zet druk op het Belgisch model dat sterk berust op transfers om blijvend succes te boeken. Anderzijds riepen de transferuitdagingen waarmee de clubs werden geconfronteerd, kansen in het leven om zich nog meer te richten op spelers uit de eigen jeugdopleiding die de stap zetten naar de eerste ploeg, in plaats van te kiezen voor het aantrekken van buitenlandse talenten."

Investering in jeugdspelers 2,4 keer groter dan wettelijke vereist

Op basis van gegevens voor het seizoen 2017/18 hebben 231 Belgische jeugdspelers, jonger dan 23 jaar, een voltijds of deeltijds contract. Samen speelden ze 82.464 minuten, 10% van alle minuten die dat seizoen werden gespeeld. Belgen in de andere leeftijdscategorieën, 23-26 en >26, speelden respectievelijk 13 en 22% van alle minuten. Belgische voetbalclubs moeten verplicht een vast bedrag investeren in jeugdspelers. In 2017 investeerden de clubs 42 miljoen euro in jeugdspelers en jeugdtrainers, wat 2,4 keer meer is dan wettelijk vereist (17,3 miljoen).


Tot slot werkt de economische impact ook investeringen in de jeugd in de hand. Jeugdspelers die worden getransfereerd naar andere clubs, wellicht na een succesvolle start van hun loopbaan, vertegenwoordigen pure winst voor een club. 

G5-clubs betalen 52% van totale spelerslonen

Als de inkomsten stijgen, nemen ook de kosten voortdurend toe. Met een gemiddeld jaarlijks brutoloon van ?211.000 vormen spelerslonen de grootste kost. Er is een groot verschil in gemiddeld loon wanneer G5/K11/Proximus League-clubs worden vergeleken. Het gemiddelde loon in de G5 bedraagt ?323.000, wat een stuk hoger ligt dan de lonen van de K11 (?187.000) en de Proximus League (?90.000).

Dit vertaalt zich in 52% van de totale spelerslonen, uitbetaald door de G5-clubs. De loonkosten voor Belgische voetbalclubs bedroegen 56% in het seizoen 2017/18 en stijgen gestaag tijdens de laatste drie seizoenen, met 51% in het seizoen 2015/16 en 53% in het seizoen 2016/17. Acht clubs overschrijden zelfs de drempel van 70%, voora clubs in de Proximus League. Steeds meer initiatieven rond sociale verantwoordelijkheid, medewerkers moeten volgen Het totale aantal jobs in het seizoen 2017/18 bedroeg 3.710, een toename van 15% vergeleken met de 3.239 jobs in het seizoen 2016/17. 
Sam Sluismans: ?Van deze jobs zijn er 926 of 44% voetbalspelers. De resterende 56%, hetzelfde als vorig seizoen, zijn alle andere medewerkers. De totale fiscale bijdrage bedroeg ?77 miljoen, bedrijfsbelasting, loonbelasting, socialezekerheidsbijdragen en BTW samen. Met 27.933 vrijwilligers, 4,3 miljoen volgers op sociale media en 231 jeugdspelers onder contract blijven de clubs een cruciale rol spelen in de sociale ontwikkeling van het land.?


Spelersmakelaars uit top vijf verdienen gemiddeld ?2,6 miljoen


De totale commissies, uitgekeerd aan makelaars in het seizoen 2017/18, bedroegen ?37 miljoen. Dit omvat inkomende en uitgaande transfers (?22,4 miljoen) en bemiddeling (?14,6 miljoen), zoals het onderhandelen over contractvernieuwingen. In het seizoen 2017/18 waren er 245 makelaars actief in België. Maar het merendeel van de commissies werd uitgekeerd aan slechts een handvol makelaars; de top vijf verdiende gemiddeld ?2,6 miljoen. Hun gemiddelde commissie ligt vier keer hoger dan die van de makelaars op de plaatsen 6 tot 15 (infografiek 3). Makelaarscommissies zijn een bijkomende kost voor elke transfer waarbij een makelaar is betrokken; ze hebben een negatieve impact op het nettoresultaat van transfers.

Over de studie


De cijfers in het rapport zijn gebaseerd op gegevens uit de jaarverslagen van de Pro League en zijn 24 clubs tenzij anders vermeld om de evolutie van inkomsten en kosten te beschrijven. Op basis van economische indicatoren die beschikbaar zijn bij het Belgisch Federaal Planbureau, heeft Deloitte de economische impact van de clubs berekend. De casestudy?s zijn gebaseerd op kwalitatieve interviews, uitgevoerd bij de geselecteerde clubs.

Downloads