Pyrotechniek: Pro League en clubs overleggen met Minister De Crem

© Photo News

Vrijdag ontmoetten Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, een delegatie van de Pro League, haar clubs en de KBVB elkaar in de strijd tegen het gebruik van pyrotechnisch materiaal in voetbalstadions.

Tijdens de vergadering presenteerde Minister De Crem de omzendbrief inzake pyrotechnisch materiaal die vorige week verscheen. Het gebruik van pyrotechniek door supporters in en rond een voetbalstadion is en blijft gevaarlijk zowel voor de gebruikers als voor alle omstaanders. Bovendien is dit ook nadrukkelijk verboden door zowel de voetbalwet als de reglementen van inwendige orde van alle stadions.

De Pro League-clubs benadrukten aan de Minister opnieuw hun engagement om pyrotechnisch materiaal uit hun stadions te bannen en legden de inspanningen voor die clubs zelf nemen. De Pro League en haar clubs blijven verder inzetten op sensibilisering en dialoog met de supporters, maar ook op repressieve maatregelen.

De clubs herhaalden hun vraag aan de Minister om verdere ondersteuning bij hun inspanningen. De clubs dringen aan op:

- Homogeniteit van behandeling bij alle clubs, over het volledige grondgebied
- Snellere toepassing van de voetbalwet vanuit de overheid
- Efficiënte samenwerking tussen de voetbalactoren, de administratieve overheid en justitie.

De Minister gaf aan deze opmerkingen ter harte te nemen en snel een volgend overleg te zullen organiseren.