Reactie Algemene Vergadering van de Pro League op voorstel Plan Arbitrage KBVB

© (c) Peter De Voecht / PhotoNews

22.05.2019 - Deze ochtend, op de Algemene Vergadering van de Pro League, stelden de CEO van de KBVB Peter Bossaert en independent advisor David Elleray de conclusies van het plan arbitrage voor.

De vereniging van profclubs aanhoorde het voorstel van de KBVB en onderlijnt de kwaliteit en noodzaak van het plan, onder meer inzake de rekrutering en opleiding jonge scheidsrechters en de omkadering en evaluatie van de professionele scheidsrechters.

De Pro League maakt echter unaniem voorbehoud aan bij de budgettering van het plan, vraagt, dat naar Engels model, de CEO van de Pro League zitting neemt in het hoogste orgaan van het scheidsrechtersdepartement (independent referee board) en herhaalt nogmaals bondsartikel B.242.12, dat aangeeft dat de coördinator Arbitrage voor het Profvoetbal door het Uitvoerend Comité wordt benoemd, op voordracht van de Pro League.

Gerelateerde artikels