Reactie Pro League op hogere veiligheidskosten voor voetbalwedstrijden

© Photo News

De Pro League nam vandaag kennis van de cijfers vrijgegeven door Minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem inzake de kosten van de openbare beveiliging van voetbalwedstrijden, naar aanleiding van een parlementaire vraag van kamerlid Brecht Vermeulen. De evolutie van deze kosten is voor de Pro League sinds jaren een aandachtspunt. Verschillende initiatieven werden daarom de voorbije jaren vanuit de Pro League genomen om deze maatschappelijke kost te drukken. Met de cijfers van vandaag nodigt de Pro League de overheden nogmaals uit om deze maatregelen verder op te nemen en uit te werken.

De maatschappelijke kost van de organisatie van voetbalwedstrijden door de inzet van politieagenten is aanzienlijk. Daarom nam de Pro League de voorbije jaren haar verantwoordelijkheid om de capaciteiten van haar clubs als organisator te versterken en zo het zwaartepunt van de wedstrijdorganisatie te verleggen naar de clubs.

Ten tijde van het verhoogde terreurniveau (2015-2018), toen de druk op het veiligheidskorps erg groot was, zette het professionele voetbal sterk in op de uitbouw van interne maatregelen die een veilige voetbalbeleving zonder of met minimale tussenkomst van veiligheidsdiensten garanderen: verhoging van de veiligheidsbudgetten bij de clubs en responsabilisering van de clubs om zelf sancties uit te schrijven via de burgerrechtelijke uitsluiting, uitbouw van bewustzijnscampagnes over wat kan en niet kan in de stadions, uitbouw van de Supporters Liaison Officer (de supporter-ombudsman), kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de stewardwerking, uitbreiding bevoegdheden en takenpakket van stewards, niet alleen binnen de perimeter van het stadion, maar ook in de onmiddellijke omgeving, optimalisering van de samenwerking met de ordediensten?. Deze maatregelen werden naderhand dan ook positief geëvalueerd, zowel door de relevante overheden als de clubs.

Een organisatiemodel dat het zwaartepunt bij de clubs legt en de kost voor de samenleving dus verlaagt, is niet alleen mogelijk, het is ook reeds toegepast. Zo steeg het voorbije seizoen bijvoorbeeld het aantal burgerrechtelijke uitsluitingen, waarbij clubs toeschouwers die zich misdragen zelf sanctioneren, aanzienlijk. Bijna 100 uitsluitingen werden vorig jaar door de clubs uitgeschreven. Sensibiliseringscampagnes rond pyrotechniek en spreekkoren worden in alle clubs opgezet.

Bij het proces van de hervorming van de voetbalwet pleitte de Pro League voor de verankering van deze principes in de wetgeving. Ondanks de onweerlegbare resultaten en ondanks de positieve samenwerking met zowel lokale als bovenlokale overheden en veiligheidsdiensten, werd slechts een beperkt deel van deze maatregelen opgenomen in de wetgeving. De (dure) inzet van agenten als basis voor de organisatie van voetbalwedstrijden blijft zo al te vaak het uitgangspunt.

De Pro League blijft vanzelfsprekend in constant overleg met het beleid, op de verschillende niveau's. Vanuit haar maatschappelijk bewustzijn en engagement reikt het professionele voetbal het beleid de hand om samen verder in te zetten op de versterking van de veilige voetbalbeleving, waarbij de clubs als organisator bevoegdheden en verantwoordelijkheden op zich nemen. Fans die zonder zorgen naar hun favoriete ploeg gaan kijken en dalende kosten voor de samenleving zijn een win-win voor iedereen.

Gerelateerde artikels