Reactie Pro League voorontwerp fiscale wet

De Pro League heeft vandaag het voorontwerp van de hervormde fiscale wet besproken in haar Raad van Bestuur.

De Pro League beseft dat een aanpassing van het sociale regime wenselijk is en werkte daarom ook een nota uit die beantwoordt aan de voorgelegde budgettaire krijtlijnen betreffende het sociale regime (€30 miljoen) en het fiscale statuut (€13 miljoen).

De elementen uit het voorontwerp van het hervormde fiscale wet die nu weergegeven zijn, zijn echter bijzonder verontrustend. De impact hiervan zal voor het Belgische professionele voetbal rampzalig zijn. Jonge talenten en gevestigde namen zullen niet meer te houden of te halen zijn en het zal voor onze clubs zo goed als onmogelijk zijn om nog Europese prestaties te leveren.

De Pro League zet zijn constructief overleg met de overheden en kabinetten verder, met als objectief, binnen een correct sociaal en fiscaal kader, de competitiviteit en kwaliteit van onze competities vrijwaren met respect voor de budgettaire afspraken.

Gerelateerde artikels