Reactie voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François op berichten over vergadering BeneLiga

© Photo News

Op initiatief van de G5 werd eerder deze week een verkennend gesprek gevoerd met betrekking tot een mogelijke BeneLiga.

Peter Croonen was, in zijn hoedanigheid van voorzitter van KRC Genk, niet aanwezig op de vergadering, maar KRC Genk steunt, als lid van de G5, het initiatief tot reflectie, in het licht van de snelle evoluties in Europa. "Op dit moment, met de consensus over het competitieformat, is de prioriteit van de Pro League de finetuning van het huidige systeem en de uitrol er van in een TV-contracttender. Als er een Beneliga zou komen, zal dit met gegarandeerde waardestijging moeten zijn voor iedereen", aldus Peter Croonen.

Pierre François, CEO van de Pro League, was niet aanwezig op de vergadering, aangezien het om een initiatief ging van louter de G5. "Mijn prioriteit vandaag is om de nieuwe cyclus voor de mediarechten voor te bereiden, op basis van de duidelijke uitkomst van de stemming op de algemene vergadering van 22 mei over het competitieformat.", aldus Pierre François.

Peter Croonen en Pierre François gaven aan dat het thema ook op de agenda geplaatst wordt van de vergaderingen van 7 juni 2019.