Reglement Tussenpersonen

De Algemene Vergadering van de Pro League heeft op 17 december unaniem het ontwerp van Reglement inzake Tussenpersonen goedgekeurd.

Deze tekst, opgesteld door het Expert Panel (samengesteld uit Melchior Wathelet, Wouter Lambrecht en Pierre François), werd op 26 september 2019 goedgekeurd door het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit.

De nieuwe regels zullen van toepassing zijn wanneer het Clearing House, waarvan de samenstelling, werking en bevoegdheden in het reglement zijn vastgelegd, in werking treedt.

Dit reglement is een van de sleutelstukken van een globaal plan om ervoor te zorgen dat de prinicpes van goed bestuur en transparantie door de sector van het profvoetbal in acht worden genomen.

Downloads

Gerelateerde artikels