Reglementering betreffende tussenpersonen: de werkzaamheden vorderen

© Photo News

De publicatie van het laatste rapport van de KBVB, over de bedragen die spelersmakelaars innen bij Belgische clubs, tonen de urgentie van de geplande hervormingen aan. De principes waarop deze hervormingen gebaseerd zijn, werden unaniem goedgekeurd door de clubs van de Pro League op de Algemene Vergadering van 17 december 2018.

Het Expert panel, voorgezeten door Melchior Wathelet, valideerde het ontwerp van reglement. Dit voorstel bracht de geformuleerde aanbevelingen van december vorig jaar in rekening. Het Expert panel verzond dit document vandaag, woensdag 3 april, naar de voorzitters en algemene managers van de profclubs. Zo hebben zij de mogelijkheid dit document te bestuderen voor de Algemene Vergadering van 6 mei, die volledig in het teken staat van dit reglement.

Melchior Wathelet, Pierre François en Wouter Lambrecht zullen in de loop van de maand mogelijks laatste verbeteringen aanbrengen in de tekst van het voorontwerp.

Pierre François zal op 5 april in Lissabon de Pro League vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van European Leagues, de vereniging van Europese professionele liga's. Bij deze gelegenheid zal hij aan zijn collega's verslag uitbrengen over de stand van zaken van het dossier. Het objectief is dat de geplande maatregelen in België model staan voor andere landen opdat de reglementering de competitiviteit tussen de Europese clubs niet wijzigt.