Reglementsvoorstel Pro League goedgekeurd door Belgische Mededingingsautoriteit

Het reglementsvoorstel betreffende spelersmakelaars, opgesteld door het Expertpanel (voorgezeten door Melchior Wathelet), heeft zojuist (26 september) een gunstig advies ontvangen van het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit.

De tekst bevat enkele kleine wijzigingen in vergelijking met de vorige versie die op 7 juni door de Algemene Vergadering van de Pro League is goedgekeurd. Deze zal aan de clubs worden voorgelegd ter bekrachtiging tijdens de volgende Algemene Vergadering, ten laatste op 17 december 2019. 

De Pro League herhaalt zijn engagement om zowel belangenconflicten uit de weg te ruimen als de transparantie te verhogen en verzekeren in de contacten met de spelersmakelaars.

Gerelateerde artikels