Sinds begin dit seizoen 143 jaar stadionverbod uitgesproken

© Photo News

Brussel, 23 december 2022 - De eerste resultaten van het plan Samen voor Veilig Voetbal van de Pro League, de diensten van Binnenlandse Zaken en de KBVB, worden duidelijk. De Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen, die dit seizoen werd geïnstalleerd door KBVB en Pro League en die burgerrechtelijke stadionverboden uitspreekt, behandelde sinds begin van dit seizoen al 102 dossiers. 85 daarvan zijn al afgerond. In totaal werd er al voor 1.716 maanden of 143 jaren aan stadionverbod uitgesproken. 65 personen werden na vaststelling van inbreuken zo de toegang tot de stadions ontzegd.

Lorin Parys, CEO van de Pro League is tevreden dat de nieuwe en snelle procedure resultaten boekt:  “De Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen is, samen met de veel straffere sancties, de eerste maatregel die we genomen hebben. Het zijn niet langer de clubs, maar een onafhankelijk college dat snel straffen uitspreekt.  Nu kent iemand op 20 werkdagen, beroepsprocedure inbegrepen, zijn definitieve straf. Een vuurpijl gooien betekent minimum 2 jaar stadionverbod, dat kan oplopen tot 10 jaar. Bij recidive kunnen de straffen oplopen tot 25 jaar. En we werken ook met een onmiddellijke schorsing. Zo geven we meteen lik op stuk. De nieuwe regels, in combinatie met een goede samenwerking tussen de Pro League, de KBVB, onze clubs en de lokale ordediensten zorgen ervoor dat we niet alleen sneller en strenger ingrijpen, maar ook veel meer. Halverwege dit seizoen hebben we nu al meer dossiers dan in een volledig seizoen op basis van de oude regels het geval was. Bovendien merken we ook dat de nieuwe procedure door veel meer clubs wordt ingezet. We laten ons voetbal dus niet langer kapen, maar werken aan stadions waar we in de toekomst nog meer families met kinderen verwelkomen. Samen voor veilig voetbal is en blijft in eerste plaats een plan voor de fans. We doen het voor de fans.”

  • Intussen werkt de Pro League samen met de clubs, KBVB en alle betrokken partijen verder aan de uitrol van de maatregelen uit Samen voor Veilig Voetbal:Zo zullen tickets en abonnementen nu enkel nog op naam verkocht worden. 
  • Het systeem Free your Seat maakt het mogelijk om een abonnement uit te wisselen tussen geregistreerde fans. 
  • De verschillende databases van de stadionverboden zijn vanaf nu automatisch en in real time gekoppeld aan Roboticket, het gezamenlijke ticketingsysteem van de Pro League clubs. 
  • Een analyse van de verschillende camera- en bewakingssystemen in de clubs gaat van start. 
  • En last but not least, de gesprekken met de fans en de SLO’s worden geïntensifieerd om de uitwisseling van informatie en inzichten te verzekeren.

Daarnaast blijven we investeren in preventie en wordt de Voetbalwet binnenkort aangepast.