Standpunt van de CEO van de Pro League over de toepassing van de wet van 24.02.1978

De mogelijkheid voor een speler om zonder reden het contract te verbreken dat hem aan zijn club bindt (met de gevolgen bepaald door de wet) is en blijft een grote zorg voor professionele clubs.

Het is waarschijnlijk dat een speler pas overweegt om van deze wettelijke bepaling gebruik te maken als op de één of andere manier het vertrouwen tussen de club en de speler (meestal zijn entourage) is geschonden.

Het businessmodel van het Belgische professionele voetbal is echter grotendeels gebaseerd op het drieluik:

  • de opleiding van jonge talenten;
  • de mogelijkheid voor hen om te evolueren op het best mogelijke niveau van onze competities en zo een belangrijke mijlpaal voor hun hele carrière te behalen;
  • en ten slotte de realisatie (na een overeenkomst tussen de 3 partijen) van een transfer om de speler in staat te stellen door te groeien, maar ook voor zijn club om vergoed te worden voor de contractueel geplande seizoenen die niet zullen worden uitgevoerd.

Het laatste rapport van Deloitte ("Studie van de socio-economische impact van de Pro League op de Belgische economie, pagina 27") bevestigt dat "... de inkomsten uit spelerstransfers een cruciale rol spelen in het financiële welzijn van Belgische clubs”.

De afgelopen dagen hebben 2 spelers van RFC Seraing en 1 speler van Standard de Liège de wet toegepast. In beide gevallen lijkt de rol van de makelaar doorslaggevend te zijn geweest.

Hoewel het aan de betrokken clubs is om de redenen te bepalen en de gevolgen ervan te beheren, is het de taak van het management van de Pro League om er bij de profclubs sterk op aan te dringen zich niet direct of indirect te associëren met een dergelijke aanpak die als risico heeft om finaal de hele sector ernstig te schaden.

Artikel 34 van de statuten van de Pro League bepaalt dat elk geschil tussen leden van de vereniging bij voorkeur wordt beslecht door middel van verzoening en dat de voorzitter en de CEO "verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van het zoeken naar verzoening". Op eerste verzoek van de betrokken clubs zal hiertoe het nodige worden gedaan.

Gerelateerde artikels