Stijn Van Bever nieuwe woordvoerder Pro League

© Photo News

De Pro League benoemt Stijn Van Bever tot woordvoerder van de organisatie. Stijn Van Bever was tot vandaag CSR- en eventmanager van de vereniging van profclubs, een functie die hij sinds 2012 vervulde. Met zijn benoeming wil de Pro League haar interne en externe communicatiebeleid verder uitbouwen.

In hun streven naar de verdere professionalisering van de vereniging van profclubs wensten voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François het communicatiebeleid van de organisatie uit te bouwen. Met unanieme instemming van de leden van de Raad van Bestuur wordt daarom Stijn Van Bever benoemd tot woordvoerder van de Pro League.

Stijn Van Bever, Master Geschiedenis en Conflict & Development aan de UGent, startte in mei 2012 zijn loopbaan bij de Pro League, na eerder in de sector van de ontwikkelingssamenwerking actief geweest te zijn. De voorbije zes jaar bouwde hij het sociale beleid van de Pro League en de clubs mee uit. Hij zette onder meer de partnerschappen met Damiaanactie en de Belgian Homeless Cup op, realiseerde mee de Pro League+ Awards en Labels voor de maatschappelijke werking van de profclubs en coördineerde verschillende sensibiliseringscampagnes.

Hij was ook de mede-auteur van de "Handleiding voor maatschappelijk beleid van sportclubs" (VUB, 2016) en nam het initiatief voor het "Actieplan tegen kwetsende en discriminerende spreekkoren en daden" dat de Pro League in februari 2018 invoerde.

"De voorbije jaren heb ik samen met de clubs, onze partners en overheden meegewerkt aan de uitbouw van het maatschappelijk beleid van onze sport, een opdracht die ik met veel overtuiging en plezier vervuld heb en ook niet helemaal los laat. Een maatschappelijk betrokken profvoetbal is immers gunstig voor zowel de clubs als de samenleving. Vandaag ben ik erg trots en vereerd met deze blijk van waardering en vertrouwen van de Raad van Bestuur. Ik kijk er naar uit om in een sfeer van samenwerking, vertrouwen en openheid met alle betrokken partijen te bouwen aan het communicatiebeleid van de Pro League.", aldus Stijn Van Bever.

Pierre François, CEO van de Pro League, wil met deze benoeming verder bouwen aan de professionalisering van de Pro League: "Het Belgisch voetbal beleeft vandaag moeilijke momenten. In de huidige context is het dan ook belangrijk om onze werking in het algemeen en ons communicatie- en mediabeleid in het bijzonder te versterken. Naar het voorbeeld van de grote Europese liga's zal de Pro League in de toekomst voor haar communicatie beroep doen op haar woordvoerder. Dit gaat verder dan louter de persconferenties. Vanuit zijn functie zal hij verantwoordelijk zijn voor de communicatie van onze projecten, activiteiten en beslissingen, via onze verschillende communicatiekanalen. Ik ben bijzonder tevreden dat de keuze voor Stijn Van Bever op de unanieme goedkeuring kan rekenen van al de leden van onze Raad van Bestuur. Ik wil tenslotte ook duidelijk onderlijnen dat deze wijziging in het organigram niet betekent dat de Pro League haar sociale engagement terugschroeft. Eerstdaags zal een nieuwe medewerker voor de communitywerking aangesteld worden.