They want to walk alone, but they never will!

Standpunt Pro League inzake Super League

Het Super League project is voor de Pro League niet aanvaardbaar, zelfs niet als basis voor onderhandelingen.

“Het is ondenkbaar dat de verdeling van de plaatsen in een supranationale competitie gebeurt zonder rekening te houden met de resultaten uit de nationale competities. Dit devalueert de waarde van deze competities en bedreigt indirect de continuïteit van profclubs in heel Europa. Een gesloten competitie is de antithese van het Europese concept van topvoetbal en zou een flagrante schending van de mededingingsregels betekenen", aldus Pierre François, CEO van de Pro League. “Het is onaanvaardbaar om de wil van de fans zo naast zich neer te leggen. Solidariteit moet de leidraad zijn voor de beslissingen van de bestuurders op Europees niveau. Dit is immers de basis van de solidariteit die ook op nationaal niveau nodig is.”

De Pro League verdedigt het standpunt van de European Leagues over de voorgestelde wijzigingen van de UEFA-competities post 2024.