Tussenpersonen: voorstel Expert Panel besproken in binnen- en buitenland

© (c) Peter De Voecht / PhotoNews

Het Expert Panel, dat op de Algemene Vergadering van 17 december het mandaat kreeg om de unaniem gestemde aanbevelingen inzake transparantie uit te werken, bezorgde de 24 profclubs op woensdag 3 april haar voorstel van reglementering ter versterking van de transparantie bij transacties in het voetbal. De clubs hebben zo de tijd om het voorstel te bestuderen en eventuele opmerkingen over te maken vooraleer ze op de Algemene Vergadering van 6 mei over de voorstellen zullen stemmen.

Intussen werden de voorstellen ook voorgelegd aan de internationale voetbalorganisaties. Zo stelde Pierre François deze voor op de Algemene Vergadering van European Leagues en had voorzitter Melchior Wathelet op dinsdag 9 april een onderhoud bij FIFA, waar Melchior Wathelet de bevestiging kreeg dat het voorstel van het Expert Panel compatibel is met het ontwerp van de wereldvoetbalbond.

"Via deze gesprekken wil het Expert Panel internationaal draagvlak creëren voor haar voorstellen", zegt Melchior Wathelet, voorzitter van het Expert Panel. "Het voorstel dat het Expert Panel heeft uitgewerkt, steunt net als de aanbevelingen op enkele pijlers met als gemeenschappelijk doel de verhoging van transparantie in het voetbal. Een eerste pijler expliciteert duidelijk voor welke transacties makelaars ingezet en vergoed kunnen worden door clubs en spelers. Daarnaast is er de oprichting van een Clearing House, dat zal worden geleid door een onafhankelijk bestuur en zal functioneren met onafhankelijke revisoren en juisten."

"Duidelijke bepalingen in het voorstel hebben als doel te zorgen dat belangenconflicten te vermijden in de toekomst. Een makelaar zal ook niet meer drie keer voor eenzelfde transactie betaald kunnen worden, door de betrokken clubs en de speler. Een speler zal nu exact weten hoeveel een makelaar daadwerkelijk verdient voor zijn diensten."

"De voorstellen verlaten het huidige status quo. Dat ze bij bepaalde groepen weerstand oproepen, is dan ook te verwachten. Maar dat deze voorstellen fiscale ontduiking zouden in de hand werken, is uiteraard een manifest foute voorstelling. Het Clearing House bijvoorbeeld gaat net de transparantie van de transacties verzekeren", aldus nogmaals Melchior Wathelet, die uitkijkt naar de opmerkingen van de clubs en de stemming op 6 mei: "Het is finaal aan de clubs, die deze aanbevelingen stemden in december 2018, om te bepalen welke richting zij uit willen."

Gerelateerde artikels