Update aanbevelingen en maatregelen Pro League inzake coronavirus

© Photo News

De Pro League nam gisteren akte van de richtlijnen gecommuniceerd door de Nationale Veiligheidsraad, bij monde van onder andere Premier Sophie Wilmes, Minister van Volksgezondheid De Block en Minister van Binnenlandse Zaken De Crem en had in de uren nadien en deze voormiddag contact met zowel de diensten van de FOD Volksgezondheid, FOD Binnenlandse Zaken als dr. Van Ranst.

De aangekondigde richtlijnen inzake manifestaties in open lucht brengen met zich mee dat geplande wedstrijden dit weekend kunnen plaatsvinden, met de fans in de tribune. Uit de verschillende contacten formuleerde de Pro League een reeks bijkomende richtlijnen en aanbevelingen aan de clubs met het oog op een veilig verloop voor zowel spelers, medewerkers en uiteraard fans van de wedstrijden van dit weekend.

 

  • Het uitgangspunt blijft, meer dan ooit, dat wie ziek is, de wedstrijden van thuis volgt
  • De clubs zullen in de wedstrijdorganisatie zo veel als mogelijk ruimtes en momenten vermijden waarbij mensen in gesloten ruimtes zich dicht bij elkaar bevinden.
  • Er wordt zo veel mogelijk geopteerd voor drank- en eetstanden in open lucht
  • Voor binnenruimtes wordt maximale spreiding van toeschouwers voorzien, zowel in tijd en ruimte en maximale ventilatie

 

De aanbevelingen die vorige week werden uitgevaardigd, blijven van kracht. De Pro League en de clubs roepen de fans en de media op om deze zo goed als mogelijk op te volgen.

 

Gezien de nieuwe richtlijnen inzake meetings zal de infovergadering met de KBVB en overheidsdiensten en experten die morgen gepland is, slechts in beperkte kring plaatsvinden.

 

De kalender voor de Play Offs zal maandag 16 maart om 16u online gepubliceerd worden via de digitale kanalen van de Pro League.