Verenigde Naties verwelkomen Pro League in duurzaamheidsnetwerk

De Verenigde Naties verwelkomen de Pro League als nieuwste lid van het Football For The Goals Network, een wereldwijd initiatief dat de internationale voetbalgemeenschap verenigt rond duurzame ontwikkeling. “De Pro League heeft de ambitie om nog te investeren in onze rol als maatschappelijke motor voor verandering.”

Lorin Parys, CEO van de Pro League: “De Pro League heeft de ambitie om nog te investeren in onze rol als maatschappelijke motor voor verandering. In ons nieuwe beleidsplan rond maatschappelijk engagement, hebben we er bewust voor gekozen om wat we lokaal willen verwezenlijken te linken aan de internationale duurzaamheidsdoelstellingen van de VN. Die gaan over duurzaamheid, gelijkheid, mensenrechten en klimaat. Met het profvoetbal willen we ons steentje bijdragen aan een meer duurzame wereld en kijken hoe we met onze clubs daartoe kunnen inspireren.”

Het platform ‘Football for the Goals’ ondersteunt de actoren uit het voetbal niet alleen in hun initiatieven rond duurzame ontwikkeling, maar faciliteert ook samenwerkingen en uitwisseling van kennis en best practices. De ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ (SDG’s) vormen wereldwijde parameters voor maatschappelijk beleid en houden rekening met het economische, sociale en ecologische aspect. 

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Social cookies toelaten

Het profvoetbal engageert zich om met acties, communicatie en voorbeelden duurzame praktijken te integreren in het profvoetbal. “We maken binnenkort ons nieuw actieplan ‘Voetbal als Maatschappelijke Motor’ bekend. Maar we kijken nu al hoe we rationeel met energie kunnen omgaan, hoe we onze ecologische voetafdruk kunnen verkleinen door met herbruikbare materialen te werken en hoe we voetbal voor iedereen toegankelijk kunnen maken”, zegt Parys.   

Door met de SDG’s aan de slag te gaan, toont de Pro League haar ambitie om een sterk maatschappelijk beleid uit te bouwen. Bovendien faciliteert het de kennisuitwisseling en samenwerking in de partnerschappen die onze missie en ons beleid mee vormgeven, zowel nationaal als internationaal. 

Meer info over Football for the Goals vind je hier.