Verklaring Pro League

De Pro League nam akte van de verklaringen van Dejan Veljkovic uit de PANO-reportage die gisteren op VRT uitgezonden werd. De Pro League zal niet op individuele cases in gaan, maar herhaalt dat zij elke daad en elk initiatief die de integriteit van het voetbal in gevaar brengen, ten stelligste afkeurt.

De verklaringen van Dejan Velkovic zijn elementen uit een gerechtelijk onderzoek. De Pro League herhaalt zijn oproep aan het gerecht om zo snel als mogelijk duidelijkheid te brengen voor alle betrokken partijen en voor het voetbal in zjin geheel.

Maatregelen inzake transparantie en good governance

De Pro League heeft sinds de uitbraak van de zaak Propere Handen, samen met stakeholders zoals de RBFA en de betreffende overheidsdiensten, maatregelen genomen om het Belgisch profvoetbal transparanter en controleerbaar te maken. Het is één van de belangrijkste opdrachten van de Pro League om blijvend in te zetten op initiatieven die good governance in onze sport verzekeren en verbeteren.

17 Oktober 2018            Oprichting Pro League Expert Panel Makelaarsreglement

Onmiddellijk na het uitbarsten van de zaak Propere Handen besluit de Raad van Bestuur van de Pro League om een expertenpanel op te richten dat een nieuw en streng makelaarsreglement moet uitwerken.

22 mei 2019                     Een nieuwe organisatie voor de Belgische professionele arbitrage, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Pro League

Samen met de RBFA wordt een nieuwe organisatie voor de Belgische professionele arbitrage uitgewerkt, met absolute focus op professionalisering, onafhankelijkheid en hoge kwaliteit van training en opvolging.

26 september 2019      Goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit van het ontwerp van reglementering rond spelersmakelaars uitgewerkt door het Expert Panel

De Belgische Mededingingsautoriteit geeft zijn noodzakelijke fiat voor een strikter beleid rond makelaars en transacties. Een aantal vooropgestelde maatregelen (max. aantal spelers/club per makelaar; maximumvergoeding; verbod op begeleiding van trainer en spelers door eenzelfde makelaar binnen een club)  worden niet weerhouden door de BMA.

14 oktober 2019            Wijziging van het bondsreglement inzake wedstrijdvervalsing

Pro League en RBFA werken samen aan een wijziging van het bondsreglement inzake wedstrijdvervalsing. De sanctionering wordt veel zwaarder (degradatie en een boete tot 25% van de mediarechten) en de verjaringstermijn wordt uiteindelijk uitgebreid tot 8 jaar na het einde van het seizoen waarin de feiten plaatsvinden.

17 december 2019         Stemming van de reglementering makelaars op de Algemene Vergadering van de Pro League

Unanieme goedkeuring door de Algemene Vergadering van het nieuwe reglement inzake makelaars. Hoekstenen van het reglement zijn transparantie, beperking conflict of interest door verbod op dubbele vertegenwoordiging, bescherming van jonge spelers en oprichting Clearing Department (zie visual)

1 juli 2020                          Inwerkingtreding nieuwe makelaarsreglement en Clearing Department

Het Clearing Department is een onafhankelijk orgaan dat toekijkt op alle contracten die makelaars, clubs en spelers afsluiten. Elke actor is hierdoor verplicht om elke transactie volgens de bepalingen uit te voeren en goedkeuring te vragen aan het Clearing Department.  In het eerste jaar (1/7/2020-30/06/21) werden bijna 1000 transacties geverifieerd en goedgekeurd door het Clearing Department.

7 juli 2020                         Startschot strategische analyse governance Pro League

De Algemene Vergadering beslist unaniem om een strategische oefening op te zetten inzake de governance van de Pro League. Een doorlichting door Baker McKenzie mondt in 2021 uit in een reeks aanbevelingen waar de Pro League verder mee aan de slag gaat.

11 december 2020         Versterkte samenwerking tussen Pro League en Kansspelcommissie

Als deel van een breder samenwerkingsconvenant tussen de Pro League en de Kansspelcommissie worden, met samenwerking van de RBFA,  informatie- en sensibiliseringssessies georganiseerd voor zowel jeugd als a-kernen.

30 juni 2021                      Verplicht intern reglement professionele clubs inzake werkwijze met makelaars

Zoals het reglement makelaars stipuleert, is elke club verplicht een intern reglement inzake het dagelijkse beleid en de omgang met makelaars uit te werken. In het bijzonder moeten er bepalingen opgenomen worden die perk stellen aan de concentratie door eenzelfde makelaar binnen een club.

1 juli 2021                          Inwerkingtreding Code of Conduct en Code of Ethics Pro League

In samenwerking met externe expertise wordt een Compliance programma voor de Pro League opgezet en onmiddellijk ingevoerd. Dit compliance programma, gebaseerd op internationale standaarden, legt interne procedures vast voor de organisatie en zorgt voor een permanente evaluatie en controle.

1 juli 2021                           Pro League clubs passen als enige clubs in Europa antiwitwaswetgeving toe

De Pro League werkt samen met de overheid om via de antiwitwaswetgeving verregaande maatregelen van transparantie te garanderen inzake transfers, overeenkomsten met commerciële partners en makelaars en eigendomsstructuren. Voorafgaand aan de inwerkingtreding werden clubs intensief begeleid en opgeleid door de Pro League en externe experten.

Gerelateerde artikels