Verklaring Pro League

De Pro League neemt nota van de communicatie en beslissingen van de regering. De beslissingen dienen nog verder te worden uitgewerkt, dus is het te vroeg om ten gronde te reageren. De Pro League heeft de voorbije maanden steeds constructief contact gehad met het beleid en alle stakeholders en wenst dit verder te zetten voor de verdere uitwerking, met bijzondere aandacht voor de datum van inwerkingtreding, de overgangsmaatregelen, mogelijke impact op de jeugdwerking en opleiding en zeker ook de andere professionele sporten, die niet in moeilijkheden gebracht mogen worden.